Boodschap - Moederdag special

Moederdag Special: Jij bent niet alleen!

Misschien voel jij je als moeder wel eens eenzaam en onrustig door de zorgen van het dagelijks leven. Regina Maasbach, moeder van drie kinderen, heeft in deze Moederdag Special een bijzondere boodschap voor jou: jij bent niet alleen!

God is overal en altijd met ons
Mijn man David en ik zeggen vaak tegen elkaar: ‘We zijn niet alleen!’ Laatst las ik in de Bijbel: ‘Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen, maar de HERE zal altijd voor uitredding zorgen.’ – Psalm 34:20

Hier vertelt God ons heel duidelijk dat Hij zelfs in de vele zorgen en problemen heel dicht bij ons is en zal zorgen voor uitredding. Nee, we zijn niet alleen; God is overal en altijd met ons! In onze huiskamer hangt een schilderij met een man en een vrouw, hand in hand met de Bijbel op hun schoot, samen biddend, en de tekst: ‘Als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets dat u Mijn hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen.’ – Mattheüs 18:19

Nu hebben David en ik het voorrecht om elke morgen hetzelfde te doen. We lezen een stukje uit de Bijbel of Davids dagboek en bidden dan samen, hand in hand, voor ons gezin, onze familie, het zendingswerk, de gemeenten, alle noden van onze geloofspartners en de alledaagse dingen. Maar ik weet ook wat het betekent om alleen te zijn. In de bediening van het evangelie kennen we allemaal onze eenzame momenten. Zeker als vrienden, familieleden, broeders en/of zusters je verlaten. Maar als ik even stop met alles waar ik mee bezig ben en nadenk, dan realiseer ik mij telkens weer dat God ons zo veel dingen heeft gegeven om die plaats van leegte op te vullen en dat gevoel van eenzaamheid in ons weg te nemen.

1) We hebben Jezus
Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:20

2) We hebben de Heilige Geest
Jezus heeft gezegd: ‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.’ – Johannes 14:16-17

3) We hebben de Bijbel
In de Bijbel, het Woord van God, geeft God al Zijn waarheden, zodat wij een leven kunnen leiden van overvloed en overwinning. Dat we Hem kunnen leren kennen door Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. En dat God zal voorzien in al onze noden!

De kracht van een rijk gebedsleven
Als vrouw en moeder weet ik hoe de dagelijkse dingen je van streek kunnen maken. Het is zo makkelijk om nerveus te worden en je vanbinnen onrustig te voelen wanneer je kind later thuiskomt dan afgesproken. Of iets raakt stuk, zoals de wasmachine of de droger. Je bent te laat voor een afspraak; je krijgt een naar telefoontje of slecht nieuws van de dokter. Je man heeft problemen op zijn werk; er zijn meer rekeningen dan geld. Iemand heeft iets gezegd wat je heel veel pijn doet; je hebt hoofdpijn of rugpijn. Je kunt niet slapen, omdat je zit te tobben en je zorgen maakt. Enz. Enz. Enz.


Daarom ben ik zo ontzettend dankbaar en blij met een rijk gebedsleven en, als het maar even kan, samen met David. God heeft namelijk gezegd dat het gebed van een rechtvaardige een geweldige uitwerking heeft, omdat Hij er kracht aan geeft. Gebed, daar bloei ik van op! Het richt mijn ogen op Jezus en het doet mij de nood van de mensen om mij heen zien. Gebed is een direct contact hebben met de Vader in de hemel, die Zich ontfermt en bekommert over al Zijn kinderen hier op aarde. Ben je niet blij dat ook jij met al jouw noden en zorgen naar de Vader in de hemel kan gaan in gebed?

Bidden in de Geest
Mama Maasbach, Davids moeder, is echt een vrouw van gebed. Volgens haar hoort gebed een belangrijke plaats in het leven van al Gods kinderen in te nemen. Vooral het bidden in de Geest. Je kunt alleen maar in de Geest bidden als je gedoopt bent met de Heilige Geest. Elke christen hoort zich daarnaar uit te strekken.

Ik kan het jou van harte aanbevelen, want elke keer als ik in de Geest bid, dan laat God een machtige rivier van Zijn liefde door mij heen stromen. Dat verkwikt mij telkens weer. Wij hebben gelukkig ook onze kinderen mogen leren bidden. Nu zij wat groter en zelfstandiger zijn, hebben zij ook een persoonlijk gebedsleven waarin zij met al hun zorgen en problemen tot God mogen en kunnen gaan. En God Zelf zal tot hen spreken en hen antwoorden!

Een dal van diepe duisternis
Misschien ga jij nu zelf door een crisis en een dal van diepe duisternis. De dagen zijn moeilijk en de nachten zijn lang en eenzaam. Je hebt zo je best gedaan, maar het lukt maar niet om er weer bovenop te komen. Het is niet toevallig dat ik dit geschreven heb, en ook niet dat jij dit leest. Nee, het is Gods bedoeling en Gods wil om hand in hand, samen met jou weer uit het dal te wandelen. Jij bent niet alleen! Jezus is heel dicht bij jou! David zegt altijd: ‘Hij is dichterbij dan jouw handen en voeten!’

Ik ben er ook geweest. Alles lijkt in dat dal zo uitzichtloos; het voelt zo eenzaam en alleen. Maar ik had Jezus en Zijn woord dat Hij mij niet alleen of los zou laten. Ik had de Heilige Geest en de Bijbel, waaraan ik mij vastklampte. Samen met Jezus ben ik weer uit het dal gewandeld. Hij leidde mij aan Zijn hand en ik liet Hem niet los. Nu kan ik anderen bemoedigen die ook door een dal van diepe duisternis gaan.

Hoop voor vandaag en morgen
Als je bidt, dan ben je niet alleen! Er is een goddelijk Persoon heel dicht bij jou, die jij volkomen kunt vertrouwen. Hij laat jou nooit alleen en Hij laat jou nooit los. Bidden betekent hoop voor vandaag, hoop voor morgen, en hoop voor de rest van jouw leven hier op aarde. We kijken onze vijanden recht in de ogen en zeggen: ‘In de naam van Jezus, laat los, verdwijn en kom niet meer terug!’

Ik wil graag dat je weet dat wij altijd voor jou bidden. Heb goede moed, wees niet bang en laat niet los. Je komt er weer uit, want je bent niet alleen!

Tags: