Monument - Gedenk wat Amalek u gedaan heeft

Monument: Amalek

Wist je dat Nederland bijna 62.000 rijksmonumenten telt? Veel van deze monumenten hebben een christelijke betekenis. Ze herinneren ons steeds weer aan onze joods-christelijke wortels, normen en waarden. Zo ook het monument Amalek.

Het monument: Amalek

Dit gedenkteken bevindt zich in de vroegere Joodse buurt in Den Haag. Tegen de gevel van Gedempte Gracht 40 staan in het Nederlands en het Hebreeuws de woorden:

Gedenk wat Amalek u gedaan heeft … vergeet het niet. – Deuteronomium 25:17,19

Het monument is een herinnering aan de deportatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vergelijkt de uitroeiing van de Joden door de nazi’s met wat Amalek 3.000 jaar geleden heeft gedaan in het Midden-Oosten.

De Amalekieten

Amalek was de grote vijand van Israël. De Amalekieten stammen af van hun stamvader Amalek. Hij was de zoon van Elifaz en Timna. De vader van Elifaz was de tweelingbroer van Jakob, die Esau heette.

‘Toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Refidim tegen de Israëlieten … Zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen. En de HERE beval Mozes: ‘Leg deze gebeurtenissen vast zodat ze niet worden vergeten. En prent Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen.’ Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: ‘De HERE is mijn banier.’ Hij riep uit: ‘De hand van de HERE beschermt ons vanuit de hemel en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie.’ – Exodus 17:8,13-16

De vernietiging van Amalek

Het is inmiddels duizenden jaren later: ongeveer 1.100 jaar voor Christus. God wil met Amalek afrekenen. Hij stuurt de profeet Samuël naar Saul, de koning van Israël, met de volgende opdracht:

‘Ik heb besloten een oude rekening met de Amalekieten te vereffenen, omdat zij Mijn volk hebben aangevallen toen de Israëlieten uit Egypte kwamen. Ga eropaf en vernietig hen: mannen, vrouwen, kleine kinderen, baby’s, ossen, schapen, kamelen en ezels.’ – 1 Samuël 15:2-3

Veel mensen begrijpen dit niet. Ze zeggen: ‘Is dit nu een God van liefde?’ Maar Amalek was een gewetenloze, gemene, achterbakse vijand. Amalek had maar één doel: het hele Joodse volk van de kaart vegen. Dit is wat God zegt over de Amalekieten:

‘Vergeet nooit wat de Amalekieten u aandeden toen u hier aankwam vanuit Egypte. Zij voerden oorlog tegen u en vielen de zwaksten in uw achterhoede aan zonder enig ontzag voor God. Wanneer de HERE, uw God, ervoor heeft gezorgd dat u in vrede leeft in het beloofde land en dat al uw vijanden u met rust laten, moet u de Amalekieten zo totaal vernietigen dat het lijkt alsof hun naam nooit op aarde heeft bestaan. Vergeet niet dat te doen!’ – Deuteronomium 25:17-19

De geest van Amalek

Helaas is de geest van Amalek nog niet helemaal uitgeroeid. Er zijn vandaag heel wat wereldleiders die, net als Haman en Hitler, het hele Joodse volk willen uitroeien. Ook willen ze Israël compleet van de kaart vegen.

Maar als je een vijand van Israël bent, ben je ook een vijand van de levende God. Tegen de politieke leiders van Nederland wil ik zeggen: Wees niet bang om je rug recht te houden om pal achter Israël te staan. Want je kunt beter de hele wereld tegen je hebben maar God voor je, dan de hele wereld voor je maar God tegen je.

Lees ook: ‘De geschiedenis van Israël’

Tags:
Next Post

Wereldschokkende gebeurtenissen