Newgen-Message-Emmy

NEWGEN MESSAGE: Emmy van der Heijden

Iedereen heeft wel onzekerheden. In de Bijbel lezen we dat God gewone mensen op een bijzondere manier kon gebruiken. Mozes vond zichzelf niet geschikt, maar God geloofde in hem en gebruikte hem om Zijn volk uit Egypte te bevrijden. God roept niet de mensen die geschikt zijn, maar Hij maakt de mensen geschikt die Hij roept. We moeten alleen beschikbaar zijn en onszelf aan God overgeven.

Heb jij last van onzekerheden? Weet dan wat Gods Woord over jou zegt:

Uiterlijk: ‘Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.’ – Psalm 139:14

Eigenwaarde: ‘Jij bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van jou hoog, Ik houd van jou.’ – Jesaja 43:4

Toekomst: ‘Ik heb mooie plannen voor jou. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou.’ – Jeremia 29:11

Talenten: ‘Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.’ – Filippenzen 4:13

Financiën: ‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus jou alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19

Keuzes: ‘Ik, de Here, laat je zien welke weg je moet gaan. Ik geef je raad en houd Mijn oog op je gericht.’ – Psalm 32:8

Lees ook: ‘NEWGEN MESSAGE: Jeconia Maasbach’

Tags: