NEWGEN MESSAGE: Jeconia Maasbach

God wil jou zegenen. Maar om deze zegen te ontvangen, geeft Hij jou eerst een opdracht.

‘Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.’ – Johannes 2:7

Het eerste wonder van Jezus was water in wijn veranderen op een bruiloft. Geen noodzakelijk wonder, maar een ‘luxe’ wonder. Dit laat mij zien dat Jezus ons niet net genoeg geeft, maar overvloedig.

Jezus geeft eerst een opdracht
In de Bijbel zien we vaak dat Jezus eerst een opdracht geeft, voordat Hij het wonder doet. In dit verhaal moesten de bedienden de vaten vullen met water. Een blinde man moest zich wassen in de beek Siloam, voordat hij kon zien. Een man met een verschrompelde hand moest zijn hand uitstrekken, voordat hij zijn genezing ontving. Evangelievoordelen komen dus met een evangeliebevel.

Voer de opdracht zo goed mogelijk uit
Heeft Jezus jou een opdracht gegeven? Twijfel dan niet, maar wees gehoorzaam. Misschien lijkt deze opdracht onbelangrijk om jouw zegen te ontvangen. Toch is het belangrijk om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Als wij alles doen wat voor ons mensen mogelijk is, dan zal God de rest doen. Hij begint wanneer wij niet verder kunnen!
Ga naar maasbachmessage.com voor meer inspirerende preken.
Tags:
Next Post

The Blessing Livestream Update