Gods beste geheimen

Niet zondigend | Gods beste geheimen

Vandaag lijkt het of de tijd sneller gaat, omdat we minder stilstaan. Maar in de snelheid van de maatschappij blijft het noodzakelijk om elke dag tijd te nemen voor Gods Woord en gebed. God wil in die tijd Zijn geheimen aan ons bekendmaken en Zijn aanwezigheid en liefde aan ons laten zien. Ontdek vandaag het geheim van een niet zondigend leven.

‘En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet.’ – 1 Johannes 3:5-6 (HSV)

Jezus’ woorden waren diep in het hart van Johannes geborgen. De woorden over het blijven in Hem (Christus) lieten Johannes niet los. De Here had in die laatste nacht meerdere keren gesproken over het liefhebben van Hem en het bewaren van Zijn geboden. Dit was de manier om in Zijn liefde te blijven en de inwoning te ontvangen van de Vader en de Zoon. Daarom is het blijven in Christus een van de sleutelwoorden van het leven dat beloofd wordt in 1 Johannes.

Een niet zondigend leven

Johannes leert ons hoe wij afgehouden kunnen worden van de zonde:

‘Ieder die in Christus blijft, zondigt niet.’ – 1 Johannes 3:6 (HSV)

Het blijven in Christus, in wie geen zonde is, bevrijdt ons inderdaad van de kracht van de zonde. Ook maakt Hij ons bekwaam om elke dag zó te leven dat we niet zondigen. Hij maakt dit mogelijk, hoewel de menselijke natuur zondig is. Van de Here Jezus is geschreven dat Hij van de Vader gezegd heeft:

‘Ik doe altijd wat Hij wil.’ – Johannes 8:29

En dus schrijft Johannes in zijn eerste brief:

‘Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken. Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil.’ – 1 Johannes 3:21-22

Als je verlangt om vrij te zijn van de zonde, neem dan deze eenvoudige woorden aan: In Hem is geen zonde’ en ‘van God ben ik in Hem’. ‘Hij die ons bevestigt in Christus is God.’

Als ik ernaar streef in Hem te blijven, zal Christus inderdaad Zijn eigen leven in mij leven. Door de kracht van de Heilige Geest zal Hij in mij leven en maakt Hij mij geschikt voor een leven dat Hem tevredenstelt.

Geroepen

Geliefd kind van God, jij bent geroepen voor een leven waarin geloof in de almachtige kracht van God je enige hoop is. Dit geloof is groot, sterk, voortdurend en aanhoudend. Geef je elke dag over aan de God van de vrede. Dan zal je ervaren dat God inderdaad in hen die op Hem wachten, werkt wat nooit in het hart is opgekomen.

‘Ieder die in Hem blijft, zondigt niet.’ De belofte is zeker: God, de Almachtige, staat er borg voor. Hij zal hetgeen wat naar Zijn wil is in je bewerken door Jezus Christus. Blijf in Hem, in dat geloof.

‘Ik heb toch gezegd dat je, als je op Mij vertrouwt, de macht en grootheid van God zult zien?’ – Johannes 11:40

Lees ook: ‘De God van alle genade | Gods beste geheimen’

Tags:
Next Post

‘Jacob, Ik houd van je!’