Boodschap - Niets gaat vanzelf

Niets gaat vanzelf

Alles wat we om ons heen zien, horen en voelen, is door iemand gemaakt, gecreëerd en in wording gebracht. Niets gaat vanzelf en niets is toevallig. Als je wilt dat er iets gebeurt in je leven, moet je maken dat het gebeurt.

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’ – Hebreeën 11:1

‘Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.’
– Hebreeën 11:6

De bediening van Jezus
De geboorte, bediening, dood, opstanding en hemelvaart van de Redder, Jezus Christus, is niet vanzelf of toevallig gegaan. Toen God zag dat de mens nooit gered kon worden uit de macht van de eeuwige dood dan alleen door Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, te sturen, maakte Hij dat het gebeurde.

De Bijbel leert ons dat Jezus geboren werd uit de maagd Maria. Gods Woord is van scheppende kracht. God sprak door de engel Gabriël tot Maria: ‘U zult zwanger worden en een zoon krijgen.’ Maria antwoordde daarop: ‘De Here mag met mij doen wat Hij wil.’

Op dat moment kwamen Gods woorden en Maria’s geloof samen in een punt van contact. Door dit punt van contact kon de Heilige Geest het wonder in Maria doen en begon de Zoon van God te weven in haar buik.

De bediening van Jezus is door God mogelijk gemaakt, omdat Hij Zijn Zoon naar deze wereld stuurde. Jezus zei:

‘De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’ – Lucas 4:18

God maakte dat het gebeurde!

Jezus koos ervoor om te sterven
De dingen die God op aarde gedaan wilde hebben, zijn door Jezus Christus gedaan. Jezus ging lijnrecht tegenover alle boze machten staan. Machten van het kwaad; machten van zonde; machten van ziekte; machten van de dood; machten van de hel.

Hun ­nederlaag ging niet vanzelf en was niet toevallig. Jezus maakte dat het gebeurde. Jezus droeg al onze zonden en ziekten aan het kruis. Hij betaalde daarmee de straf die de mens had verdiend. De Bijbel zegt:

‘Hij (Jezus) heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde, verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God Zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.’ – Colossenzen 2:14-15

Jezus leidde een leven waardoor het onmogelijk was om het kruis te ontwijken. Met andere woorden: Jezus koos ervoor om voor ons te sterven. Hij zei:

‘Niemand berooft Mij van het leven, Ik geef het uit eigen vrije wil. Want Ik kan en mag Mijn leven geven en het terugnemen.’ – Johannes 10:18

Dat kruis was het doel waarvoor Hij gezonden was door Zijn Vader, waarvoor Hij geboren was op aarde. Hiervoor leefde Hij. Alles wat Jezus deed en zei, was met het oog op het kruis, waaraan Hij zou sterven voor de zonden van de mensheid. Jezus zei:

‘Ik ben gekomen om te dienen en Mijn leven te geven als losgeld voor velen.’ – Marcus 10:45

Jezus maakte dat het gebeurde!

De verloren zoon
In Lucas 15 lezen we het bekende verhaal van de verloren zoon. De jongste zoon vroeg zijn vader om zijn erfdeel, waarna hij de wereld introk. Hij kreeg veel vrienden en jaagde zijn hele erfenis erdoorheen met allerlei slechte dingen.

Toen hij niets meer had en alles kwijt was, kwam er een hongersnood in het land. Uiteindelijk belandde hij bij de varkenstrog. Hij wilde zelfs eten van wat de varkens aten. Terwijl hij daar op de puinhoop van zijn leven zat en zich geen raad meer wist, kreeg hij een helder moment. Hij dacht bij zichzelf:

‘Bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de honger. Ik weet wat! Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht?’’ – Lucas 15:17-20

De verloren zoon legde de schuld precies waar deze hoorde: bij zichzelf. Hij zei: ‘Ik ben onwaardig; ik heb gezondigd tegen God en tegen u.’ Deze jongen maakte dat hij gered werd. Hij deed belijdenis van zijn zonde, stond op en ging terug naar zijn vader. En zijn vader ontving hem met open armen.

De verloren zoon maakte dat het gebeurde!

Het wonder van Bartimeüs
De wonderen van genezing en bevrijding in het Nieuwe Testament van de Bijbel lijken heel makkelijk tot stand te zijn gekomen. Maar het tegendeel is waar. Neem nu het verhaal van Bartimeüs in Lucas 18. Bartimeüs was een blinde bedelaar. Hij had gehoord van de genezende kracht van Jezus Christus.

Toen hij hoorde dat Jezus voorbijging, begon hij luid te roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ Bartimeüs moest met zijn stem boven de mensenmassa uitkomen, wilde Jezus hem horen. De omstanders zeiden dat hij zijn mond moest houden.

Maar hij trok zich hier niets van aan en schreeuwde nog harder: ‘Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ Hij deed alles wat in zijn vermogen lag om zijn wonder te ontvangen. Hij riep net zo lang en net zo hard, totdat Jezus hem hoorde.


En dan zegt de Bijbel dat Jezus stil stond en zei: ‘Breng die blinde man eens bij Mij.’ Toen stelde Jezus hem de vraag: ‘Wat wilt u van Mij?’ ‘Here,’ zei de man. ‘ik wil zo graag weer zien.’ Jezus antwoordde: ‘Door uw geloof bent u genezen.

En op dat moment ontving Bartimeüs zijn wonder en kon hij weer zien! Maar als hij zich had geschaamd en had geluisterd naar de omstanders, dan had hij zijn wonder niet ontvangen.

Bartimeüs maakte dat het gebeurde!

Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw
Neem nu het verhaal van de bloedvloeiende vrouw in Marcus 5. Zij leed al 12 jaar aan bloedvloeiingen. Al haar geld had ze aan dokters besteed, maar het was alleen maar erger geworden. Er was niemand die haar kon genezen.

Zij had in haar hart een punt van contact vastgesteld en ze zei tegen zichzelf: ‘Als ik Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik beter worden.’ Zij geloofde iets wat nog niet gezien was; dat ze gezond zou worden als zij de zoom van Jezus’ kleed zou aanraken.

Maar de Bijbel vertelt ons dat het zo ontzettend druk rondom Jezus was, dat het onmogelijk was om bij Hem te komen. Maar zij maakte haar wonder mogelijk door op haar knieën te gaan en, tussen de mensen door, naar Jezus te kruipen en zo Zijn kleren aan te raken.


Dat noem ik werkend geloof. Dat is het geloof dat zich onder alle moeilijke omstandigheden naar Jezus toe beweegt. Waardoor God op Zijn beurt met Zijn kracht naar dat geloof toe beweegt.

Er was een punt van contact tussen het geloof van deze vrouw en de kracht van Jezus. En de Bijbel zegt: ‘Het bloeden hield onmiddellijk op en zij merkte dat ze genezen was.’

De bloedvloeiende vrouw maakte dat het gebeurde!

Jouw wonder van God
Als je wilt dat er iets gebeurt, moet je maken dat het gebeurt. Dit geldt ook voor jouw wonder van God. Jouw wonder van redding, genezing, bevrijding, verlossing komt niet zomaar aanwaaien. Een wonder moet gemaakt, gecreëerd, geschapen, in wording gebracht en tot stand gebracht worden.

De kracht om iets te laten gebeuren, ligt altijd in een handeling van geloof. Dat was toen zo in de dagen van de Bijbel, en dat is vandaag precies hetzelfde. God heeft al voorzien in alles wat jij nodig hebt door Zijn dood en opstanding. Ontvang jouw wonder door een handeling van jouw geloof. Wat God toen deed, wil Hij ook vandaag voor jou doen!

Gebed

‘Here Jezus, ik vraag U: wanneer mijn gebedspartner het beeldscherm aanraakt, laat dan het scherm mag dienen als een verlengstuk van Uw hand. Help ons om U aan te raken zoals die vrouw, die in geloof de zoom van Uw kleed aanraakte en helemaal gezond werd. Ik vraag U, Here Jezus, om de persoon die het beeldscherm aanraakt, helemaal te genezen. Voorzie ook in alle andere noden die mijn gebedspartner heeft. Ik vraag dit in de naam van Jezus Christus. Amen!’

Lees ook: ‘Er is een weg’

Tags:
Vorig artikel

God & Geld

Volgend artikel

POINT: Liefde is… DEEL 1