nilesca-post-1

Dit is mijn wonder: Nilesca Martis

Nilesca (37) vertelt ons over feesten, studeren en het overwinnen van depressies.

‘Er is zo veel meer als je Jezus aanneemt. Hij verandert je leven.’

Nadat ik mijn studie aan de hogeschool had afgerond, voelde ik me depressief en leeg. Ik wist niet wat de zin van het leven was. Mijn moeder was een christen. Ik belde haar en ze bad op dat moment voor mij. Later gaf ze mij het boek: De Goede Herder. Door het lezen van een passage uit dit boek, werd ik opgebouwd en voelde ik me beter. Dit was het begin van een proces dat twee jaar zou duren. Mijn jongste broertje nodigde mij vaak uit voor de jeugddiensten. Ik zei altijd tegen hem: ‘Ja, ik kom’, maar ik ging nooit, omdat ik uitging met vrienden en dergelijke. Na een paar jaar ging ik op zijn uitnodiging in en ging mee naar een jeugddienst in Den Haag. Er was een kort woord van bemoediging. Daarna werd er een oproep gedaan om Jezus aan te nemen. Ik ging op de uitnodiging in en gaf die avond mijn leven aan Jezus. Dat was het begin van alles. Toen de oproep werd gedaan, twijfelde ik geen moment. Ik deed het gewoon. Het was de juiste keuze op het juiste moment. Er is zo veel meer als je Jezus aanneemt. Hij verandert je leven. Hij verandert je manier van denken; Hij verandert de manier waarop je naar dingen kijkt. Je weet dat je niet alleen bent; je hoeft het niet alleen te doen. Ook ben je niet afhankelijk van andere mensen. Een leven met Jezus brengt zo veel vreugde. Mijn leven heeft meer waarde gekregen. Natuurlijk heb je ups en downs in het leven, maar je leert dat je geloof je alles is. Want de omstandigheden kunnen moeilijk zijn, maar je weet dat je God hebt en dat je altijd naar Hem toe kunt gaan. De Bijbel is geweldig. Wanneer ik in een crisis terechtkom, sla ik de Bijbel open. Deze staat vol met Gods beloften, vol met wie God is. Hij zegt dat we niet bang hoeven te zijn, want Hij is er altijd voor ons, we kunnen Hem vertrouwen en Hij kan voorzien voor ons.

IK WIL VOOR JE BIDDEN
Jezus, ik bid voor een ieder die dit leest, die zich misschien depressief of alleen voelt, of voorziening nodig heeft, of een andere nood heeft. Jezus, ik vraag U om hen te helpen. Dat ze mogen weten dat U echt bent en dat U leeft. Dat ze mogen weten dat ze niet alleen zijn. Laat Uw liefde door hen heen stromen. Here, genees degenen die genezing nodig hebben. Geef vrede aan degenen die rusteloos zijn. Voorzie voor degenen die een financiële of emotionele nood hebben, of welke andere nood dan ook. U weet precies wat we nodig hebben. Here, U heeft gezegd dat als we vragen, we zullen ontvangen. Ik dank U dat U mijn gebed hoort en dat U zult doen naar Uw Woord. Dank U dat alle dingen mogelijk zijn voor degenen die in U geloven. In Jezus’ naam. Amen.’

‰Heeft God ook iets bijzonders in jouw leven gedaan? Deel ook je verhaal en vertel het ons!

Tags: