Noach

Noach DEEL 1

De komende maanden bestuderen we de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. David Maasbach doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn. Hieraan zullen jij en het hele gezin veel plezier beleven! Deze keer het verhaal van Noach.

‘De Here bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag Hij dat de opzet boos was.’  – Genesis 6:5

Gods woorden tot Noach
De Bijbel zegt dat God naar de mens keek en zag dat alles wat ze deden en dachten slecht was. Hij besloot daarom een einde te maken aan de generatie die toen leefde. Maar onder die generatie was er wel één man die rechtvaardig en oprecht was. Zijn naam was Noach. Hij leefde met God en hij was God gehoorzaam. Noach had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

Toen Noach ongeveer 500 jaar oud was, sprak God tot hem: ‘Noach, Ik heb spijt dat ik de mens heb gemaakt. De mens is zo slecht geworden. Alles wat ze doen en bedenken, is boos en slecht. Jij bent de enige rechtvaardige man op deze ­aardbodem, die Mij gehoorzaamt, dient en liefheeft. Ik heb besloten om een einde te maken aan de mensheid. Maar jij hebt genade gevonden in Mijn ogen. Ik wil dat je een grote ark gaat bouwen.’

God gaf Noach instructies over de bouw van deze enorme boot. De ark moest gemaakt worden van acaciahout en de volgende afmetingen hebben: 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Hij moest 3 verdiepingen hebben: een benedendek, middendek en bovendek. En onder het plafond moest een lichtsluis komen van een halve meter, en aan de zijkant een deur.

Noach moest van alle dieren een mannetje en een vrouwtje meenemen en in de ark brengen. Van sommige dieren moest hij er extra meenemen als voedsel en om te offeren. God zei verder:

‘Ik zal een enorme watervloed over de aarde laten gaan die alle levende wezens zal doden. Iedereen en ­alles zal sterven. Maar met u sluit Ik een verbond: u zult veilig in het schip zijn met uw vrouw, uw zonen en hun vrouwen.’ – Genesis 6:17-18

Bouwen en prediken
Noach was God gehoorzaam. Hij deed alles wat God van hem vroeg en begon met bouwen. Ondertussen waarschuwde hij de mensen. Hij zei: ‘Mensen, er komt een grote vloed over de aarde en er zal aan alles een einde komen. Maar … God heeft een uitweg gegeven. Ik ben bezig met een ark, een grote boot. Wil je gered worden? Dan kan je, wanneer het zover is, de ark in.’

Noach bouwde wel 120 jaar aan de boot, want het bouwen ging niet zoals vandaag. Nee, hij moest het bos in en bomen omkappen om aan hout te komen. Met paard en wagen werden de boomstammen vervoerd en daarna tot hout bewerkt. Vanbuiten moest de ark met pek besmeerd worden, zodat deze waterdicht zou zijn.

Tijdens het bouwen bleef Noach iedereen waarschuwen. Maar niemand wilde hem geloven. Ze lachten Noach uit. Hij was een oude man, maar nog vol van kracht. Hij bouwde aan een enorm schip, terwijl het nog nooit had geregend. De Bijbel vertelt ons dat God elke ­morgen een dauw over de aarde bracht.

De mensen ­hadden dus nog nooit regen gezien. Ze bespotten ­Noach. Ouders moeten tegen hun kinderen hebben ­gezegd: ‘Bij die Noach en zijn familie moet je ­vandaan blijven. Die vent is helemaal gek. Hij zit ergens een boot te bouwen, omdat hij denkt dat er een einde aan de wereld gaat komen.’ Maar dat stopte Noach niet, want hij geloofde wat God tegen hem had gezegd. In de Hebreeënbrief lezen we over Noach:

‘Noach vertrouwde op God. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar en door dat vertrouwen werd Hij een van hen die voor God ­rechtvaardig zijn.’ – Hebreeën 11:7

De ark kwam tot stand en de dag brak aan waarop God tegen Noach zei: ‘Ga met uw familie aan boord van de ark.’ Noach was gehoorzaam en ging, samen met zijn gezin en de dieren, de ark binnen. En toen sloot God de toegang tot de ark.

Volgende week deel 2 van dit inspirerende verhaal.

Tags: