Noach

Noach DEEL 2

De komende maanden bestuderen we de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. David Maasbach doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn. Hieraan zullen jij en het hele gezin veel plezier beleven! Deze keer deel 2 van het verhaal van Noach.

De zondvloed
Het duurde nog zeven dagen voordat de eerste regendruppels vielen. Maar toen het begon te regenen, keken de mensen elkaar verbaasd aan. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. ‘Wat is dit nou? Er komt water uit de hemel!’ zeiden ze tegen elkaar. Het was niet zomaar een regenbuitje. Het begon te stortregenen. En niet alleen dat: het water kwam van boven, maar ook van beneden. De Bijbel zegt dat de ondergrondse watermassa’s werden opengebroken.

Veertig dagen en nachten regende het. Het water kwam hoger en hoger. Wat Noach had gezegd, gebeurde echt. De mensen raakten in paniek en vluchtten de daken op, de heuvels en de bergen in. Maar dat was niet genoeg, want het water steeg tot zeven meter boven de hoogste bergtoppen. Alles en iedereen op aarde kwam om, behalve degenen die God gehoorzaam waren geweest en in de ark waren.

Een week later probeerde Noach het nog eens. Toen kwam de duif terug met een olijftakje in zijn snavel. Zo wist Noach dat het water bijna weg was. Na een week liet hij de duif nog een keer los, en nu kwam deze niet meer terug. Noach opende de deur van de ark en zag dat het water was gezakt. Er gingen nog acht weken voorbij voordat de aarde helemaal droog was. Toen zei God: ‘Noach, jij en je gezin en alle dieren mogen de ark verlaten. Het is voorbij. Bevolk de aarde weer en wees vruchtbaar.’

De regenboog
Het eerste wat Noach deed toen hij uit de ark ging, was een altaar bouwen voor God. Hij ging God loven en prijzen en bracht een offer. God was hier blij mee en sloot een verbond met de mens door te zeggen: ‘Ik zal nooit meer zoiets doen. Nooit zal Ik de aarde meer vernietigen met een zondvloed.’ Als teken van dit verbond gaf Hij de regenboog. Elke keer als de regenboog aan de hemel staat, wordt God herinnerd aan Zijn eeuwige verbond met de mens.

Een Ark voor onze tijd
Jezus zegt:

‘Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan.’ – Mattheüs 24:37-39

Toen Noach en zijn gezin de ark in gingen, was er buiten nog niets te zien. Alles ging gewoon door: mensen aten, dronken, trouwden, kregen kinderen, werkten en stierven. Zo gaat het vandaag precies hetzelfde. Alles gaat z’n gangetje; men leeft z’n leventje. Men gaat zijn eigen weg en wil niet luisteren naar een boodschapper die vertelt dat God een einde zal maken aan deze wereld. Velen willen God helemaal uit onze maatschappij bannen en niets met Hem te maken hebben.

Maar God heeft de mens zo lief; Hij wil niet dat de mens verloren gaat. Daarom maakte Hij een Ark voor onze tijd. Die Ark is Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis om ons mensen te vergeven van onze zonden, zodat we eeuwig leven kunnen hebben. Door onze zonden verdienden we allemaal de doodstraf. Maar God heeft ons een uitweg geboden in Jezus Christus. De Bijbel zegt zo mooi:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Maak het vandaag in orde met God
De boodschap van vandaag is hetzelfde als in de tijd van Noach. Er zijn mensen die mij uitlachen, als ik zeg: ‘Er komt een einde aan deze wereld zoals die nu is, aan de slechtheid van de mens, die steeds meer zijn eigen weg wil gaan. Maar … er is een Ark, Jezus Christus. Kom toch nu in de Ark, want de lucht wordt al grauw. Er komt een oordeelsdag, een dag dat God zal afrekenen met alle slechtheid en goddeloosheid van de mens.’

De realiteit is dat deze dag zal aanbreken. Vandaag is de deur nog wagenwijd open. Je kunt er zo binnengaan.

‘God zegt: ‘Op het goede moment verhoorde Ik uw gebed, op de dag van redding kwam Ik u te hulp.’ Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding.’
– 2 Korinthiërs 6:2

Maak het daarom vandaag nog in orde met God!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote, onpeilbare liefde en genade. U hebt Uw enige Zoon gestuurd naar deze aarde, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik vraag vergeving van al mijn zonden. Ik heb er spijt van. Ik open mijn hart voor U en vraag U: kom in mijn hart. Ik neem Uw vergeving aan. Dank U dat ik het vandaag met U in orde mag maken. Ik geloof dat ik nu Uw kind ben en eeuwig leven heb ontvangen.
In Jezus’ naam bid ik dit. Amen.’

Tags: