Mission - Oasis Kinderproject

OASIS: Kinderproject

Het doel van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending is om het evangelie van Jezus Christus in de hele wereld te brengen. Dit doen we in de kortst mogelijke tijd en met de beste middelen die ons ter beschikking staan. Ons verlangen is om, door Gods wijsheid en kracht, zonder ophouden Gods meesterplan uit te voeren. Hiervoor heeft God ons veel ijzers in het vuur gegeven. Deze maand: het mission kinderproject OASIS.

In 2010 zijn wij het project OASIS gestart in Brazilië, waar kansarme kinderen overdag worden opgevangen. Veel mensen wonen in sloppenwijken, zijn werkloos of verdienen erg weinig, zodat de dagelijkse maaltijd vaak al een probleem vormt, laat staan kleding, speelgoed, scholing, enz.

Het missieproject OASIS
Als er iets is wat ons hart raakt, dan zijn het wel de kinderen in deze wereld die lijden en vrijwel niets bezitten. Velen van hen leven op straat en hebben geen warm huis, zelfs geen kamer, bed, stoel of tafel. Sommigen hebben de luxe van een dun matrasje of rieten matje om op te slapen. Anderen liggen gewoon op de vieze grond of koude vloer. Geen kussen, geen deken, geen sokken, laat staan schoenen of sandalen.

Er zijn heel veel kinderen die de nacht in de openlucht doorbrengen, die niet weten waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen. Ze weten niet wat een pyjama is en ’s morgens wassen ze zich ergens bij een pomp of sloot. De handdoeken bestaan gewoonlijk uit vodden. Ze weten niet beter, want ze hebben nog nooit iets in bezit gehad.

Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen en hebben geen vader. Ze hebben geen moeder om hun een nachtkus te geven of een verhaaltje te vertellen. Velen zijn al op jonge leeftijd misbruikt. Zij kennen geen liefde.

OASIS voorziet
Het project OASIS richt zich op het voorzien in een fijne, goede en gezonde leefomgeving voor kinderen die uit sociaal kwetsbare gezinnen komen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. OASIS biedt activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van eigenwaarde en leiderschap van de kinderen. Wij bereiden hen voor om als goede burgers deel te nemen aan de maatschappij.

OASIS doet
De activiteiten zijn educatief, recreatief en sportief. Speciaal gericht op de leefwereld en ervaringen van elke specifieke leeftijd. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van de eigenwaarde en de waarde van de mens in het algemeen. Ook bieden ze de gelegenheid om te groeien tot het nemen van maatschappelijke en sociaal verantwoordelijke beslissingen.

OASIS geeft
Het past allemaal in de gezonde opvoeding waarin we de kinderen van OASIS mogen leren om de gezindheid en de principes van Christus op alle fronten in het leven toe te passen. Wij brengen hen dichter bij God en Zijn Woord, waardoor zij zonder twijfel Zijn zegen op hun leven mogen verwachten.

Doe mee!
Geef vandaag nog jouw speciale kerstgift voor de kansarme kinderen en doe mee! Maak het over op bankrekening NL25 INGB 0000 004420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Of, nog beter, meld je hier aan als donateur. Daarmee neem je deel aan het kinderproject OASIS met een bijdrage van 20 euro of meer per maand.

‘De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood.’ – Jakobus 1:27

OASIS kinderproject breidt zich verder uit!

OASIS Congo
In juli van dit jaar hebben we een meeting gehad met de gouverneur van Kinshasa, de hoofdstad van Congo, Afrika. Hier werd de kiem gelegd voor het starten van het OASIS kinderproject in deze miljoenenstad. In oktober heeft het vervolggesprek plaatsgevonden, waarbij afspraken zijn gemaakt om dit project zo snel mogelijk te starten in Congo.

OASIS Brazilië
Op 19 oktober jl. is een grote geloofsstap gezet met de ondertekening van het koopcontract voor het hoofdkantoor van OASIS Zuid-Amerika in Curitiba, Brazilië. In april 2019 zal D.V. de Grand Opening plaatsvinden!

OASIS Indonesië
Begin november zijn twee van onze beste medewerkers, na een intensieve stage van drie weken bij OASIS Brazilië te hebben doorlopen, naar Indonesië vertrokken om dit kinderproject in Semarang te starten.

Tags: