(On)beperkt houdbaar

‘U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven.’
– Psalm 139:13-16

Het is heel speciaal om te weten dat wij door God gemaakt zijn. Hij heeft Zijn levensadem in ons geblazen. God heeft ons een ziel en een lichaam gegeven. Ons lichaam is van vlees en bloed en heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. De Bijbel noemt dat ‘vergankelijk’. Dit betekent dat het tijdelijk is. Maar onze ziel leeft voor eeuwig, ook nadat ons lichaam vergaan is.

Door de zonde (ongehoorzaamheid aan God) is de dood als koning gaan heersen over ons. Niets en niemand kan de dood overwinnen. De dood heeft ons in zijn grip. Als ons lichaam sterft, dan weten wij wat ermee gebeurt. Maar wie kan ons zeggen wat er met onze ziel gebeurt? God zegt in Zijn Woord dat de ziel uiteindelijk met de dood en het dodenrijk terecht zal komen in de poel van vuur. Eeuwig afgescheiden van God en Zijn goddelijk leven. Maar zo hoeft het voor jou niet te eindigen!

Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen en heeft de dood van zijn kracht beroofd. Dit deed Hij door de schuld van de zonde voor ons te betalen met Zijn eigen leven. Als je Jezus hebt aangenomen als je Redder, kan God je vergeven door wat Jezus voor jou heeft gedaan. Wanneer dan het moment komt dat je ziel van je lichaam wordt gescheiden, zul je voor altijd met God zijn in Zijn heerlijk licht en leven! Zo simpel is het! Ga dit voor jezelf onderzoeken in Gods Woord, de Bijbel.

Lees ook: ‘Voor wie Jezus gestorven?’

Tags:
Next Post

Het onlogische van geloof