Onder-de-jeneverbessenstruik-zw

Onder de jeneverbessenstruik DEEL 2

We kunnen veel lessen leren uit het leven van Elia. Hij was een grote Godsman en God gebruikte hem. Helaas kent het leven van Elia niet alleen hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Want Elia was een mens zoals jij en ik. In zijn dieptepunt voelde hij zich alleen en verslagen. Maar God verliet hem niet.

Liggend onder de jeneverbessenstruik viel Elia in slaap. Hij was uitgeput door de reis en door de zorgen die op hem drukten. God bleef voor hem zorgen, ook al had Elia zijn post verlaten. God stuurde een engel naar hem toe om hem te verzorgen.

De engel had brood en water voor Elia klaarstaan. Hij at van het brood, dronk van het water en viel weer in slaap. De engel kwam voor een tweede keer en maakte Elia weer wakker, zodat hij kon eten. Nadat hij had gegeten, begon Elia aan zijn veertig dagen durende reis door de woestijn.

Elia’s eindbestemming was de berg Horeb. Deze berg wordt niet zomaar ‘Gods berg’ genoemd. Het is namelijk de berg waar de Here aan Mozes verscheen door de brandende braamstruik. Het is ook de plek waar de Here de wet gaf aan Mozes, terwijl hij veertig dagen in de tegenwoordigheid van God was.

De berg Horeb was een geweldige plaats. Toch was het niet de plaats waar Elia moest zijn. Want terwijl Elia daar in een grot was, sprak God tot hem en vroeg:

‘Wat doe je hier, Elia?’ – 1 Koningen 19:9

God heeft deze vraag vaker gesteld in de Bijbel. En Hij stelt die vraag vandaag ook aan ons. Op het moment dat de Here vraagt: ‘Wat doe je hier?’, weet je eigenlijk al dat je in de problemen zit. Want als God dit vraagt, betekent het dat je ergens bent waar de Here je niet geroepen heeft.

God stelde deze vraag op zo’n manier dat Hij Elia de kans gaf om open kaart te spelen. Hij kon Hem vertellen wat de echte reden was van zijn vluchten. Maar in plaats daarvan antwoordde Elia het volgende:

‘Ik heb met grote ijver gewerkt voor de Here, de God van de hemelse legers, maar de Israëlieten hebben hun verbond met U verbroken, Uw altaren vernield en Uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen zij mij ook doden.’ – 1 Koningen 19:10

Met dit antwoord ontweek Elia Gods vraag. God wist dat Elia hard had gewerkt en Hij wist ook dat het volk hun verbond met God had verbroken. Dat was dus ook niet wat God van Elia wilde weten. Maar in dat laatste zinnetje komt Elia’s gevoel naar boven.

Elia voelde zich alleen en hij dacht dat hij ook echt alleen was. Maar niets was minder waar. God had nog 7.000 gelovigen in Israël die Hem ook trouw waren gebleven. Maar zelfs al had de Here niet nog 7.000 anderen, dan nog was Elia niet alleen. Want God was met Elia.

God hield van Elia, God had hem geroepen en God voorzag in wat hij nodig had. God had zelfs voorzien in de maaltijd die Elia de kracht gaf om veertig dagen naar Horeb te lopen in de woestijn. Een plek waarnaartoe God hem niet had geroepen. Maar doordat Elia zo gefocust was op zijn eigen situatie en zijn gevoelens, zag hij niet dat God met hem was.

Misschien voel jij je op dit moment ook alleen. Je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. Weet dan dat ook Jezus Zich alleen voelde, vlak voordat Hij zou sterven aan het kruis. Dit was wel het zwaarste moment van Zijn bediening op aarde als mens. Hij wist wat Hem te wachten stond en Hij zei:

‘Er komt een tijd dat jullie uiteengejaagd worden, dan gaat ieder zijn eigen weg en laat Mij in de steek.’ – Johannes 16:32

Zijn discipelen, Zijn beste vrienden, zouden Hem in de steek laten op het moment dat Hij hen het hardst nodig had. Hier had Jezus kunnen zeggen: ‘Ik ben helemaal alleen; hoe kan Ik deze weg alleen bewandelen?’

Maar gelukkig stopte Jezus niet hier, waar velen van ons zouden stoppen. Jezus ging verder en zei:

‘Maar echt alleen zal Ik niet zijn, omdat de Vader bij Mij is.’

Jezus wist dat de Vader Hem niet zou verlaten. Hij zou Hem de kracht geven om het helemaal te volbrengen op Golgotha. Vandaag is God ook met jou. Hij laat jou niet in de steek. Je bent niet alleen, want God is met jou. Hij zal jou kracht geven om door te gaan. Hij zal voorzien in alles wat jij nodig hebt!

Luister de hele boodschap hier!

Lees ook: ‘Onder de jeneverbessenstruik DEEL 3’ 

Tags: