Op-weg-naar-de-eeuwigheid

Op weg naar de eeuwigheid DEEL 3

Dokter Peter Reis is een arts-evangelist. Naast zijn jarenlange ervaring als huisarts, heeft hij een veelzijdige bediening. Hij schrijft, reist met teams naar afgelegen gebieden over de hele wereld om medische hulp te bieden, geeft seminars en is actief in de genezingsbediening. De komende maanden brengen wij jou een speciale serie van zijn hand. Deze maand deel 3.

De hemel geopend

Gods licht in mijn donkere ellende
Iemand vertelde mij een verhaal hoe zij een ervaring in het hiernamaals had gehad zonder God, en hoe donker en angstig dat was. Alhoewel ik die ervaring niet zelf heb meegemaakt, herinner ik mij wel hoe pikdonker het was in mijn binnenste op het dieptepunt van een geestelijke crisis die ik had als jongvolwassene.

Ik was 21 jaar en leidde een losbandig leven, met drugsgebruik en het omvergooien van normen en waarden. Chaos, duisternis, angst, een geweldig groot gevoel van verlaten en verloren zijn. Het voelde alsof ik viel in een put zonder bodem, waar ik gekweld werd door kwade geesten die mij omringden.

In die afgrijselijke ellende kwam ik tot een punt dat ik riep naar boven of God er was. Wat ik mij nu nog herinnerde, was dat er in mijn beleving heel ver boven mij een licht begon te schijnen. Alsof er ergens een deur open ging. Wat ik op dat moment ook besefte, was dat de gebeden van mensen die van mij hielden, mij hielpen om mij op dat licht te richten.

Enkele weken later werd ik in een donkere nacht wakker en zag in mijn slaapkamer een groot licht. Weer een licht dat scheen in de donkere ellende van mijn leven. In dat licht zag ik Jezus, die aan het kruis stierf, en mij aankeek met ogen zo vol liefde dat ik dat niet meer kan vergeten. Op dat moment stroomde dat licht ook in mijn binnenste, vulde mij vanbinnen, en nam de angst en verwarring weg.

Van de hel in de hemel. Een onvoorstelbare ervaring. Iedereen moet weten dat die deur van de hemel open staat. En dat er vrije toegang is voor iedereen. Die deur is niet ver weg en staat open, vlak voor je. En ook Jezus is niet ver weg. Hij hoort het als je tot Hem spreekt.

De drie beste dingen in de hemel
Als je zo leest en studeert over hoe de hemel eruit ziet, dan lijkt het in elk geval een prachtige plaats om te zijn. Ik heb me afgevraagd wat nu de meest opvallende en belangrijkste dingen zijn die je in de hemel ziet.

Een van de bijzondere dingen voor een huisarts is dat je de mogelijkheid hebt om met patiënten te spreken over de eeuwigheid. Want wie heeft er haast, wanneer je weken of soms maanden ziek aan het bed bent gekluisterd? Ik heb ontdekt dat zo’n gesprek een sfeer van blijheid en verwachting brengt. Als het leven hier niets meer te bieden heeft, komt er ruimte om naar boven te kijken.

1) De rivier van levend water
In het midden van de hemel is een stad: het nieuwe Jeruzalem. In het midden van die stad is een bijzondere plaats waar God woont. En in het midden van die stad staat de troon van God, en uit Zijn troon, eigenlijk ‘uit God Zelf’, stroomt een rivier.

Het water van die rivier is kristalhelder en stroomt vanuit de troonzaal van God allereerst door al de woningen van de mensen die gered zijn, en vervolgens door de parken en de stad. In het midden van die stad is een grote weg waar die rivier in het midden stroomt tot aan de plaats waar hij de stad verlaat, en stroomt door de valleien rondom: het hemelse paradijs.

Aan beide kanten van die rivier staan bomen, die meerdere keren per jaar vrucht dragen. Iedereen mag van deze vruchten eten en ze zijn tot versterking en verkwikking. De bladeren van deze bomen hebben genezende kracht.

Iedereen die in Jezus gelooft en in zijn leven heeft laten zien dat hij het echt serieus neemt met God, mag vrijuit deze stad binnengaan. Een van de mooiste boeken die mij altijd bemoedigd heeft, is het boek De Christenreis van John Bunyan, een Engelse predikant. Hij zat jaren in de gevangenis voor zijn geloof en schreef een boek over een christen op weg naar de hemel.

In de laatste bladzijden van zijn boek beschrijft hij hoe Christen aankomt in Jeruzalem en daar verwelkomd wordt door een grote groep vrienden. Wat een prachtig beeld van de hemel en hoe je thuiskomt. Iedereen die voor het eerst binnenkomt, daalt af in de rivier van de hemel en wordt schoongewassen van alle herinneringen en pijn uit het leven op aarde.

Het water dat daar stroomt, is niet alleen beperkt tot de hemel, maar stroomt door naar ons leven op aarde, als wij in Jezus geloven. In de Bijbel staat dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien (Johannes 7:38). Toen ik christen werd, was er ook zo’n moment dat ik helemaal vol liep met het besef van een rivier die door mij heen stroomde. En dat gevoel is nooit meer weggegaan.

Telkens als ik met God praat of als ik iets meemaak wat ik voor God mag doen, zoals het medisch werk onder de armen, ervaar ik dat die rivier voortdurend door mij heen stroomt. En telkens als ik bid voor een zieke, is die ervaring er. Paulus zegt dat de liefde van God in ons hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Dit zijn geen mooie woorden, maar dit is een realiteit.

Tags:
Next Post

De kracht van de doop met de Heilige Geest