Boodschap - Overwin je teleurstellingen

Overwin je teleurstellingen!

Elk mens heeft te maken met teleurstellingen in het leven. Hoe ga je daarmee om? Teleurstellingen kunnen ervoor zorgen dat je ontmoedigd raakt en het leven niet meer ziet zitten. De vraag is: hoe overwin je teleurstellingen?

‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

De teleurstellingstest
Het maakt niet uit hoe succesvol je bent en hoe hoog je op de carrièreladder staat. Vroeg of laat gaat elk mens door de ‘teleurstellingstest’ heen. Je wordt geconfronteerd met een teleurstelling in je leven. Door de moeilijke omstandigheden raak je ontmoedigd, waardoor je blijdschap ver te zoeken is. Maar als je niet leert de teleurstellingstest te doorstaan, dan kom je nooit verder in je leven. Je mist het beste van Gods zegeningen.

Het volk van Israël in de woestijn
‘De Israëlieten braken op van de berg Hor en trokken vandaar verder zuidelijk langs de weg naar de Rode Zee om zo om het land Edom heen te trekken. Op die tocht werd het volk ongeduldig en beklaagde zich tegen God en tegen Mozes. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte geleid en laat u ons hier in de wildernis sterven?’ klaagden zij. ‘Er is hier niets om te eten en te drinken en we walgen van dat flauwe manna.’’ – Numeri 21:4-5

God Zelf leidde Zijn volk door de woestijn naar het beloofde land. Van tijd tot tijd deed God grote wonderen voor het volk. Met eigen ogen hadden ze gezien hoe God hen op een machtige manier had verlost uit Egypte. Denk aan het grote wonder van de Rode Zee, die God voor het volk opende. Hij zorgde elke dag voor brood (manna), water en vlees (kwakkels). God was met hen op weg naar het beloofde land en had hen niet verlaten.

Toch werd het volk ongeduldig en ze begonnen te klagen tegen God en tegen Mozes. Steeds gingen ze door de ‘teleurstellingstest’ heen, en steeds faalden ze. Bij elke teleurstelling raakten ze ontmoedigd en zagen het niet meer zitten. Daardoor misten ze de zegeningen die God voor hen had klaarliggen.

Seizoen van overvloed en zegeningen
Door teleurstellingen kan de gedachte bij je opkomen: ‘Het zal altijd wel zo blijven.’ Maar ik wil jou vandaag bemoedigen, want aan de andere kant van die teleurstelling, wacht een nieuwe fase in jouw leven. Een nieuw seizoen van overvloed en zegeningen. Zeg tegen jezelf: ‘God doet wat Hij beloofd heeft. Ik kom hier doorheen met God!’

‘Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.’ – Galaten 6:9

De zegen komt, als je tenminste niet opgeeft. Met andere woorden: je staat vlak voor het beloofde land, ook al zie je het misschien niet. Je wonder, je doorbraak staat om de hoek op jou te wachten. De datum, de tijd, de plaats staan allemaal al op Gods agenda. Daarom kun je op dit punt niet opgeven. Want als je nu opgeeft, zoals het volk van Israël, mis je al Gods zegeningen. Het is nu de tijd om door te bijten, vast te houden en te volharden. God is machtig om te doen wat Hij beloofd heeft!

‘Laat de moed niet zakken, want als je de Here trouw blijft, krijg je een grote beloning. Je moet volhouden om de wil van God te doen. Als je dat doet, krijg je wat Hij heeft beloofd.’ – Hebreeën 10:35-36

Kijk omhoog
De moeilijke omstandigheden willen je dwingen om bij de pakken neer te zitten en op te geven. Maar David in de Bijbel geeft ons een goed advies:

‘Ik kijk omhoog naar de bergen. Waarvandaan kan ik hulp verwachten? De HERE helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt.’ – Psalm 121:1-2

‘Velen zeggen dat God mij toch niet zal helpen. Maar HERE, U bent mijn beschermende schild en U houdt mijn eer hoog. U bent mijn enige hoop! Alleen Uw kracht houdt mij overeind.’ – Psalm 3:3-4

Kijk niet naar beneden, naar al je problemen en moeilijkheden. Zolang je naar beneden blijft kijken, blijf je hangen in je teleurstellingen en kom je niet vooruit. Maar kijk omhoog, naar God. Jouw hulp komt van Hem. Het is Gods kracht die jou overeind houdt in de teleurstellingen van het leven.

Onthoud bij elke tegenslag in jouw leven: ‘God heeft mij nooit verlaten. Hij is altijd bij mij. Hij heeft mij tot hier gebracht.’ Wanneer teleurstelling op je deur klopt, doe dan niet open. Maar zeg: ‘Ik geef mijn vrede, mijn rust en mijn blijdschap niet prijs. Ik weet dat God alles in mijn leven onder controle heeft.’

De genezing van de verlamde man
In Johannes 5 lezen we het verhaal van de verlamde man bij de vijver van Betzata. Hij was al 38 jaar ziek. Toen Jezus hem vroeg: ‘Wil je gezond worden?’ antwoordde de man: ‘Ja, Here, maar ik heb niemand die mij het bad in helpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat.’ Toen zei Jezus: ‘Sta op! Pak uw matras en loop!’

Teleurstelling beheerste al zo veel jaren het leven van deze man. Toen Jezus deze woorden sprak, moest hij direct een beslissing nemen. Hij had kunnen denken: ‘Maar dat gaat toch niet zomaar. Ik lig hier al zo lang. Het zal altijd wel zo blijven.’ Maar in plaats daarvan deed deze man een stap in geloof. Door die stap werd hij helemaal gezond en ontving hij zijn wonder!

Vergeet wat achter je ligt
Misschien ben jij ontmoedigd geraakt door teleurstellingen in je leven. God zegt vandaag hetzelfde tegen jou: ‘Wil je gezond worden? Sta op!’ Vergeet wat achter je ligt en strek je uit naar wat vóór je ligt. Er ligt een nieuw seizoen voor jou klaar, met een geweldige en hoopvolle toekomst!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, U hebt geweldige plannen met mijn leven. Met deze plannen wilt U mij gelukkig maken. Ik geef vandaag al mijn teleurstellingen aan U. Ik wil vergeten wat achter mij ligt, en strek mij uit naar wat vóór mij ligt. Ik zie uit naar een nieuwe fase in mijn leven, een seizoen van overvloed en zegeningen. Dank U dat U mij nieuwe kansen en mogelijkheden gaat geven. Ik zal de teleurstellingstest niet falen, want U bent altijd heel dicht bij mij. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: