PAKISTAN: The Full Gospel Assemblies

Al voor vele jaren mag de Johan Maasbach Wereldzending samenwerken met The Full Gospel Assemblies of Pakistan, die jaarlijks een grote conferentie organiseert in Lahore, Pakistan. Ook dit jaar mocht John T.L. Maasbach het woord brengen aan duizenden bezoekers.

‘Samen met The Full Gospel Assemblies of Pakistan mochten we wederom een geweldige conferentie hebben in Lahore, Pakistan. Het is en blijft een wonder dat wij in dit deel van de wereld zo vrijmoedig Jezus mogen prediken. Er zijn niet veel die dit kunnen of willen doen. De toewijding en opoffering van Gods kinderen is groot, maar de zegen en blijdschap zeker niet minder.

‘Duizenden kwamen hongerig en verlangend, en God stelde niet teleur.’

Duizenden kwamen hongerig en verlangend, en God stelde niet teleur. Hij verzadigde Zijn volk met het levende Brood. Hij schonk zijn Geest zonder mate. Hij genas en bevrijdde. Vele wonderen gebeurden toen wij baden in de naam van Jezus. De mensen wilden niet naar huis, maar riepen dat de prediking moest doorgaan. Aandachtig bleven zij luisteren en regelmatig lieten zij horen en weten dat zij met het woord instemden. Zij baden intens en God antwoordde met kracht.

Voorgangers en kerkwerkers zijn bekrachtigd, bemoedigd en opgebouwd. Anderen hoorden voor het eerst wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft en wil doen. Zij namen Hem aan in hun hart. Geweldig! Feest in de hemel over elke ziel die gered is geworden voor de eeuwigheid door het volbrachte werk van Jezus op Golgotha.’

JOHN T.L. MAASBACH

Tags: