Plan voor jouw leven DEEL 2

Wist je dat God een plan voor jouw leven heeft? Hij heeft jou gemaakt om in eenheid met Hem te leven. Lees deze prachtige tweedelige studie over de tabernakel, en ontdek Gods plan voor jou. In het vorige deel hebben we een rondleiding gehad door de tabernakel. In dit deel gaan we dieper in op de ark van het verbond.

De ark van het verbond
De ark was in het Heilige der heiligen, waar alleen de hogepriester één keer per jaar mocht komen. God gaf Mozes de opdracht:

‘Zij moeten van acaciahout een ark maken, 113 cm lang, 68 cm breed en 68 cm hoog. Vanbinnen en vanbuiten moet die ark worden overtrokken met zuiver goud en er moet een gouden omlijsting omheen komen.‘ – Exodus 25:10-11

Van welke kant je ook naar de ark kijkt, de buitenkant of de binnenkant, alles wat je ziet, is goud. Overal was het hout overtrokken met goud. Hier zien wij Christus en de Kerk. Het uitwendige leven van Jezus liet goddelijkheid zien. Zijn inwendige motieven, gedachten, reacties, spraken allemaal van dezelfde Godheid. Onze innerlijke mens heeft diezelfde goddelijke bedekking nodig, en dat kan alleen door het offer van Jezus!

God zei:

‘Smeed vier gouden ringen en bevestig die aan de vier laagste hoeken van de ark, aan beide kanten twee. Maak van acaciahout draagstokken en overtrek die ook met goud. Die draagstokken moeten door de gouden ringen worden gestoken om de ark te kunnen dragen. Maak van acaciahout draagstokken en overtrek die ook met goud. Die draagstokken moeten door de gouden ringen worden gestoken om de ark te kunnen dragen. Ze moeten er voortdurend in blijven zitten.’ – Exodus 25:12-15

De vier ringen en de twee draagstokken waren gemaakt van acaciahout, overtrokken met goud. Dit zorgde ervoor dat de dragers van de ark een goed evenwicht konden houden. De draagstokken mochten niet uit hun ringen genomen worden. De ark moest altijd klaar staan om vervoerd te kunnen worden, want God zou hier geen blijvende woonplaats hebben. Tijdens de woestijnreis moest alles klaarliggen, want God kon elk moment vertrekken. Er staat:

‘Maak een deksel van puur goud, een verzoendeksel van 113 cm lang en 68 cm breed.’ – Exodus 25:17

Dit verzoendeksel was de plaats waar het bloed werd aangebracht als verzoening tussen God en de mens. Dit deksel werd de bedekking voor de inhoud van de ark. Het verzoendeksel was helemaal van goud. Het massief gouden verzoendeksel is een prachtig en duidelijk beeld van onze Here. De apostel Paulus schreef:

‘God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren.’ – Romeinen 3:25

God gaat verder in Exodus 25:

‘Dan moet u twee engelen maken van gedreven goud en deze vastzetten op het verzoendeksel, elk aan een kant van de ark. De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken. Zij moeten neerkijken op het verzoendeksel. Leg het verzoendeksel op de ark en leg daar de stenen plaquettes met de wet in die Ik u zal geven. Daar zal Ik u ontmoeten en vanaf het verzoendeksel tussen de engelen zal Ik met u spreken en in de ark zullen de wetten van het verbond liggen. Daar zal Ik u Mijn opdrachten voor het volk Israël geven.’ – Exodus 25:18-22

Het verzoendeksel en de cherubs aan beide einden konden niet gescheiden worden. Ze werden uit één stuk goud geslagen. Cherubs zijn symbolen van kracht en bewaking.

Het bloed werd de toegang tot het eeuwige leven. Het toezicht, de kostbaarheid en de belangrijkheid van dat wat alleen vergeving kan bewerken en eeuwig leven kan geven, moest op volmaakte wijze bewaakt worden. De cherubs, over het verzoendeksel elkaar aankijkend, met uitgestrekte vleugels, laten eenheid zien en nemen een houding van bescherming aan.

De ark van het verbond was gevuld met de twee stenen tafels, de gouden kruik met manna, en Aärons bloeiende staf. Op de twee stenen tafels stonden de wetten van God voor het volk, door Hem Zelf bereid en geschreven, die Mozes op de berg Sinaï ontving (Exodus 20:1-17). Maar wie zou elk detail van de wet kunnen naleven? De wet openbaarde de zonde en veroordeelde iedereen.

Het verzoendeksel was gemaakt om op de ark te passen. De bedekking zou compleet zijn en geen deel van de ark zou onbedekt blijven. Wanneer de hogepriester dichterbij kwam, was alleen het verzoendeksel zichtbaar en niet de wet. Tussen de wet en Gods glorie, heiligheid en rechtvaardigheid, was het aangebrachte bloed. Hij was veilig bij het verzoenende bloed, want God zag het bloed en kon vergeven.

Het manna was in een gouden kruik in de ark gezet. Toen de Israëlieten in de woestijn rondtrokken, voorzag God iedere dag in voedsel.

‘Toen de dauw was opgetrokken, bleef er een dunne, schilferachtige laag op de woestijnbodem achter. De Israëlieten vroegen zich verwonderd af wat dat kon zijn. Mozes verklaarde het raadsel: ‘Dit is het brood dat de Here u als voedsel geeft.’’ – Exodus 16:14-15

Het manna was Gods voorziening en het bevatte alle vitaminen en mineralen om het lichaam gezond te houden. Dit manna is een prachtig beeld van Jezus. Hij zegt dat Hij Zelf dat Manna is. Jezus zei:

‘Dat brood uit de hemel hebben zij niet van Mozes gekregen, maar van Mijn Vader. Want het brood van God is Hij die uit de hemel is gekomen. Hij geeft het leven aan deze wereld.’ – Johannes 6:32-33

Jezus is uit de hemel gekomen om alles te zijn wat de gelovige nodig heeft.

Behalve de stenen tafelen en de kruik met manna, werd Aärons staf daarin geplaatst. Deze staf had knoppen gekregen, bloeide en bracht amandelen voort. Een van Aärons assistenten, Korach, was een opstand begonnen met een aantal mannen tegen Mozes en Aäron. Zij vonden dat Aäron en Mozes te veel autoriteit naar zich toe hadden getrokken.

God vertelde Mozes hoe hij dit probleem kon oplossen. Iedere stam moest een staf met zijn naam erop brengen. De staven werden aan Mozes gegeven om tijdens een nacht in de tabernakel voor de Here neer te leggen. De staf die zou bloeien, zou Gods uitgekozen leider zijn. Aärons staf was levend gemaakt door God en daarmee was de zaak opgelost. (Numeri 16-17).

In de ark werd Israëls schat verborgen en bewaard. De ark woonde onder hen, beschermd door God Zelf. Waar de ark was, daar was God, terwijl Hij toekeek en zegende.

‘De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.’ – 1 Johannes 4:10

Jezus Christus, Gods Zoon, is gekomen en is het Offer op het altaar geworden. Het gordijn houdt niet langer onze toegang tegen naar het Heiligdom. Het is van boven naar beneden gescheurd en heeft de weg geopend naar eenheid met God. De cherubs bedreigen ons niet langer, omdat de eisen van de wet vervuld zijn door onze dierbare Verlosser, Jezus Christus. De poort is niet langer gesloten. Er staat: ‘Wie wil, mag komen!’ •

Tags:
Next Post

Trouw blijven!