POINT: Ben jij geschikt? DEEL 2

In het boek Handelingen vinden we een goed voorbeeld van hoe de kerk moet zijn. De kerk in Handelingen was vol geloof en had veel succes. Er waren veel opwekkingen en grote wonderen en tekenen. Dit hebben wij vandaag ook nodig. Ben jij geschikt om door God gebruikt te worden?

In Handelingen vinden we 3 sleutels waardoor de kerk in die tijd zo veel succes had:

  1. Zij predikten het Woord van God;
  2. Zij waren gevuld met en gezalfd door de Heilige Geest;
  3. Zij kenden de autoriteit van de naam van Jezus en gebruikten die.

‘‘Kijk, Here, hoe zij dreigen! Geef Uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat U hun opdraagt. Laat zien dat U achter ons staat, door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens Uw dienaar Jezus optreden.’ Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.’ – Handelingen 4:29-31

Sleutel nummer 1: Het Woord van God
We moeten niet tevreden zijn totdat ons leven en de kerk hetzelfde zijn als het voorbeeld dat we vinden in het Bijbelboek Handelingen. Zij leefden zoals wij als ‘nieuwe schepping’ van God moeten leven. Toewijding aan God, heiligheid, dienstbaarheid, evangelisatie, geven en offeren, visie voor de wereld en de zendingsprojecten, enz.

Kijk naar welke plaats HET WOORD VAN GOD had in Handelingen, en dan zie je welke plaats het ook in ons leven moet hebben.

Steeds meer bekendheid
Zij spraken en predikten het Woord van God met kracht en vrijmoedigheid, totdat mensen diep in hun hart geraakt werden en overtuigd waren van de waarheid. Het Woord zorgde ervoor dat mensen gingen geloven in de opstanding van Jezus, dat zij overtuigd werden van zonden en het uitriepen: ‘Wat moeten wij doen om gered te worden?!’

Door het Woord gebeurden er wonderen. Die mannen hadden zo’n zalving terwijl zij het Woord spraken, dat steden geschud werden, zieken genazen, boze geesten uitgingen en massa’s mensen tot bekering kwamen. Dit was nadat zij het wonder van Pinksteren ontvangen hadden en vervuld waren met de Heilige Geest.

We lezen over geweldige opwekkingen, waar massa’s mensen tot bekering kwamen. Ook lezen we over grote tegenstand, waar de christenen werden vervolgd, gemarteld en vermoord. Zij werden in de gevangenis gestopt, gestenigd en onthoofd.

Maar in het midden van deze dingen kreeg HET WOORD VAN GOD steeds meer bekendheid.
Er staat:

‘Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid. In Jeruzalem nam het aantal volgelingen van Jezus sterk toe. Ook veel priesters gaven gehoor aan de oproep in Jezus te gaan geloven.’ – Handelingen 6:7

Niet de bekendheid van de apostelen werd groter, maar die van HET WOORD VAN GOD.

Zij predikten het Woord
Gewone mannen van het volk overtuigden een groot aantal priesters door de prediking van het Woord. De priesters hadden gestudeerd, maar zij hadden nooit het Woord de juiste plaats gegeven. De apostelen waren eenvoudige mannen met een Bijbel!

Geen rituelen, kaarsen en heilig water, geen ceremonie en moeilijke, theologische verklaringen. Zij predikten HET WOORD. Gewone, niet gestudeerde mannen – timmermannen, vissers enz. – hadden een krachtige en succesvolle bediening, omdat zij het Woord de juiste plaats gaven. Het resultaat van hun beslissing, toewijding en prediking was een beweging die niemand meer kon stoppen.

Uitgekozen en geroepen
Wij mogen onze energie en tijd niet wegnemen van het lezen, bestuderen en spreken van Gods Woord. Iedereen moet anderen vertellen over Jezus. De beste en enige goede manier om dit te doen, is door hun het Woord van God te vertellen, met daarbij ons getuigenis wat dit in en voor ons heeft gedaan heeft.

Maar wij moeten ook zien en beseffen dat bepaalde mannen en vrouwen speciaal door God uitgekozen en geroepen zijn om het Woord met kracht te prediken. De Bijbel zegt bijvoorbeeld:

‘Oudsten die hun werk goed doen, moeten dubbel beloond worden en dat geldt in het bijzonder voor de oudsten die hun tijd besteden aan het prediken en het onderwijzen.’
– 1 Timotheüs 5:17

‘Op een dag, toen deze mannen vastten en bij elkaar waren om de Here te aanbidden, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Maak Barnabas en Saulus voor Mij vrij, want Ik heb een speciale taak voor hen.’ Zij bleven nog langer vasten en bidden. Daarna legden de anderen hun handen op de twee mannen en lieten hen gaan.’ – Handelingen 13:2-3

We zien dat zij op weg gingen en overal het Woord van God spraken. God bevestigde Zijn Woord met tekenen en wonderen. Hierdoor kwamen velen tot bekering en ontstonden er veel nieuwe kerken. We moeten het Woord van God de juiste plaats geven in ons leven en bidden dat we door Gods kracht Zijn Woord met kracht en vrijmoedigheid zullen spreken.

We moeten ook bidden (en vasten!) dat God speciale mensen zal opwekken. Mannen en vrouwen met Zijn speciale zalving om GODS WOORD zo te spreken dat steden gaan schudden, boze geesten weggaan, zieken genezen worden en massa’s mensen tot bekering komen.

‘De woorden waarmee ik u over Jezus Christus vertelde, waren niet scherp en overtuigend. Maar u ervoer dat het uit mijn hart kwam en God liet er kracht van uitgaan. Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van God.’
– 1 Korinthiërs 2:4-5

Lees ook: ‘Ben jij geschikt DEEL 3’

Tags:
Next Post

In het teken van de herleving DEEL 10