POINT: Ben jij geschikt? DEEL 3

In het boek Handelingen vinden we een goed voorbeeld van hoe de kerk moet zijn. De kerk in Handelingen was vol geloof en had veel succes. Er waren veel opwekkingen en grote wonderen en tekenen. Dit hebben wij vandaag ook nodig. Ben jij geschikt om door God gebruikt te worden? In dit deel de tweede sleutel waardoor de kerk van Handelingen succes had.

Sleutel nummer 2: De naam van Jezus

‘Als jullie Mij iets vragen in Mijn naam, zal Ik het doen.’ – Johannes 14:14

Volmacht en autoriteit
Terwijl een prediker aan het spreken was over de kracht van Jezus’ naam, stond een advocaat op in de zaal en vroeg: ‘Bedoelt u dat Jezus ons volmacht heeft gegeven om Zijn naam te gebruiken?’ De wijze prediker antwoordde: ‘Laat mij het u vragen: heeft Hij dat gedaan?’ ‘Als je mag geloven wat er geschreven staat, dan is dat precies wat er staat.’

‘Mag ik dan nog iets vragen?’ zei de prediker. ‘Kunt u uitleggen wat ‘volmacht’ precies betekent?’ Advocaat: ‘Dat hangt ervan af hoeveel er achter die naam staat. Hoeveel autoriteit en macht die naam vertegenwoordigt.’

Toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik: hier moet ik iets mee doen! Ik moet onderzoeken wat er achter de naam van Jezus staat en hoeveel macht en autoriteit erin zit. Ik heb ontdekt dat het niet te begrijpen is hoe groot en machtig de naam van Jezus is! Maar het is alle tijd en energie waard om Zijn naam te bestuderen.

‘Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here!’
— Filippenzen 2:9-11

God staat achter die naam en alles wie en wat God is, staat achter de naam die Hij Zijn Zoon gegeven heeft.

‘Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God redt’.’ — Mattheüs 1:21

God heeft ons Zijn Zoon gegeven, zodat iedereen die de naam van Jezus aanroept, voor eeuwig gered zal worden. In de naam van Jezus ontvangen wij vergeving van zonden. Er is geen enkele andere naam die kan redden en verlossen dan de naam van Jezus. In het Bijbelboek Handelingen lezen we hoe zij duivels uit mensen wegjoegen in de naam van Jezus. Hoe zij de zieken gezond maakten in die naam. Hoe zij wonderen deden in de naam van Jezus en hoe massa’s mensen gered werden door de naam van Jezus.

Wonderen in Jezus’ naam
Jezus was openlijk, voor iedereen te zien, vermoord aan het kruis. Daar stierf Hij, de Zoon van God, voor de zonden van de hele mensheid. Maar na drie dagen stond Hij op uit het graf, en nu leeft Hij voor eeuwig. Veertig dagen na Zijn opstanding ging Hij terug naar Zijn Vader in de hemel, waar Hij nu is om voor ons te bidden en te pleiten.

Maar Hij is ook hier met ons! Hij woont in ons hart door de Heilige Geest. En we zien en weten dat Hij leeft en Dezelfde is door de wonderen die Hij doet, wanneer wij iets vragen in Zijn naam. Als Hij echt dood zou zijn, zou er geen duivel bang zijn als wij spreken in Zijn naam. Dan zou er geen ziekte uitgaan en zouden er geen wonderen gebeuren. Ook zou er niemand gered worden.

Maar het tegenovergestelde is waar! Er is om ons heen zo veel bewijs dat Hij leeft. Zo velen kunnen vertellen wat God in hun leven heeft gedaan, toen zij gingen geloven en spreken in de naam van Jezus.

Tegenstand
Daarom wil de duivel ons ook stoppen om te spreken in die naam. Dat is vanaf het begin zo geweest. Nadat God een groot wonder had gedaan toen Petrus en Johannes tegen een verlamde man zeiden: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik heb, krijgt u van mij. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth: loop!’ (Handelingen 3:6), bekeerden velen zich en werden een volgeling van Jezus Christus. Maar er kwam toen ook grote tegenstand.

Heb jij wel eens gemerkt dat je met mensen over van alles kan praten en dat zij van alles willen aannemen en geloven, maar als je begint over de naam van Jezus, dan voel je opeens zo’n tegenstand? Dat komt omdat die naam kracht en autoriteit heeft. Daarvoor moeten ze buigen, maar dat willen ze niet.

Al die dode afgoden kun je in je huis zetten en je kunt verder leven hoe je wilt. Maar dat is niet zo als je tot de ware en levende God komt! Je kunt Jezus niet op dezelfde plaats zetten als de dode goden, bedacht en gemaakt door mensen. Wij zijn Gods schepping en Hij is onze Maker. Wij moeten Hem gehoorzamen en dienen, en Hij heeft beloofd ons leven, blijdschap en vrede te geven zoals alleen Hij dit kan geven, diep in ons binnenste.

De hogepriester eiste te weten: ‘Door welke kracht of namens wie hebt u dit gedaan?’ (Handelingen 4:7). En Petrus, vol van de Heilige Geest, gaf een geweldige toespraak over de naam van Jezus:

‘Nu, wat ik u en het hele volk van Israël moet zeggen, is dit: dat deze man hier gezond vóór u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt. Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ — Handelingen 4:10,12

De Hoge Raad kwam samen en zij wilden Petrus en Johannes stoppen om te spreken in de naam van Jezus. Zij hadden Jezus juist vermoord, en nu zou blijken dat zij het helemaal bij het verkeerde eind hadden. Dat Jezus echt de Zoon van God is en de Redder van de mensen. Wat zou dat over hen zeggen? Dat juist zij de slechten waren. Hun hele systeem zou in elkaar vallen, zij zouden alles verliezen en iedereen zou Jezus gaan volgen.

Na dat ene wonder in de naam van Jezus kwamen er al 5.000 mannen tot bekering! God had Zijn Zoon uit de dood opgewekt en nu gebruikten gelovigen Zijn naam. En door Zijn naam te gebruiken, deed Jezus fantastische wonderen. De Joodse leiders zaten met een groot probleem.

‘‘Wat moeten wij met deze mannen doen? Wij kunnen er niet omheen dat zij een groot wonder hebben gedaan. Iedereen in Jeruzalem weet ervan. Om te voorkomen dat zij nog meer propaganda maken, moeten wij hun verbieden die naam nog verder te noemen, anders zullen zij streng gestraft worden.’ Zij riepen de twee apostelen weer binnen en verboden hun ooit weer over Jezus te spreken. Maar Petrus en Johannes antwoordden: ‘Wat vindt u, is het juist dat wij u in plaats van God gehoorzamen? Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij hebben gezien en gehoord.’’ — Handelingen 4:16-20

Ruimte ontbreekt om te vertellen hoe fel de tegenstand werd en hoe zij geprobeerd hebben de volgelingen van Jezus te stoppen om te spreken in de naam van Jezus. Geslagen met stokken, gestenigd, in de gevangenis gestopt, gemarteld en gedood. Allemaal om hen te stoppen te spreken over Jezus; wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij nu wil doen voor jou.

En vandaag probeert de duivel met net zo veel haat hen te stoppen die in de kracht van God spreken over en in de naam van Jezus. Voor velen is de naam van Jezus niets meer dan een formeel einde aan een dood gebed zonder geloof, of het hoort bij de mooie tekst van een liedje.

Het past bij dode rituelen, ceremonie en religie. Krachteloos en machteloos, nog altijd een slaaf van de duivel. Maar de discipelen, toen en nu, gaan door en God werkt mee met geweldige wonderen. Er zijn er die het horen en aannemen, en hun leven is voor altijd veranderd.

Denk aan die vreselijke tegenstander Saulus. Hij deed wat hij kon om de naam van Jezus uit te roeien. Maar hij kwam tot het geloof in Jezus en werd een van de geweldige predikers die vol kracht preekte dat Jezus Dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. Wij kennen hem beter als Paulus. En zo zijn er velen en nog eens velen. Ruimte en tijd ontbreekt ook om te vertellen over de geweldige dingen die God deed door Zijn volgelingen, ondanks de grote tegenstand. Lees zelf het boek Handelingen.

De kracht van de Heilige Geest
Wees niet tevreden met dode godsdienst. Ga ontdekken wie Jezus is en hoe Hij de gelovigen volmacht heeft gegeven om te spreken in Zijn naam. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Geef je hart en leven helemaal aan God en ga helemaal leven met en voor Hem.

Lees ook: ‘Ben jij geschikt DEEL 4’

Tags:
Next Post

Recept: Chocolade appel