Ben-je-geschikt1

POINT: Ben jij geschikt? DEEL 4

In het boek Handelingen vinden we een goed voorbeeld van hoe de kerk moet zijn. De kerk in Handelingen was vol geloof en had veel succes. Er waren veel opwekkingen en grote wonderen en tekenen. Dit hebben wij vandaag ook nodig. Ben jij geschikt om door God gebruikt te worden? In dit deel de derde en laatste sleutel waardoor de kerk van Handelingen succes had.

Sleutel nummer 3 : De Heilige Geest

‘Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en zeiden zonder angst wat God hun opdroeg.’ – Handelingen 4:31

Excuses
Let op dat je je niet laat misleiden door mensen die zeggen dat wonderen niet meer voor vandaag zijn. De Heilige Geest is niet uitgewerkt en is ook niet vertrokken naar de hemel! Er zijn vele excuses die mensen gebruiken, waarmee ze proberen te verbergen dat zij de echte doop in de Heilige Geest nooit hebben meegemaakt. Ze willen ‘nuchter’ blijven en geen gekke dingen doen. Spreken in tongen is niet zo belangrijk, zeggen ze. Doe maar normaal…

Maar wij kunnen nooit succesvol zijn zonder de kracht van de Heilige Geest. Dit geldt voor je persoonlijk leven, de bediening, de gemeente en evangelisatie.

Dezelfde Geest
Lucas schreef twee boeken. In het Lucas Evangelie beschreef hij wat Jezus deed en onderwees; hoe Hij begon met Zijn bediening. En het boek Handelingen, waar hij schrijft hoe Jezus verderging met Zijn bediening door Zijn volgelingen (discipelen). Hier vinden we een belangrijke sleutel.

Als mensen de bediening van Jezus willen voortzetten; als zij in volmacht van Zijn naam willen spreken en handelen; als zij Zijn werken willen doen en Zijn voorbeeld willen volgen, dan moeten zij gezalfd zijn met dezelfde Geest waarmee Hij gezalfd was.

Het doel en de resultaten
Jezus zei eenvoudig: ‘De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd…’ En dan vertelt Hij wat het doel en de resultaten zijn van de zalving van de Heilige Geest.

‘Hij heeft Mij gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’
– Lucas 4:18-19

In Handelingen zien we dat dit waar is:

‘U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ – Handelingen 10:38

Dit is het doel van de Heilige Geest vandaag, en dit zijn de resultaten die wij zullen zien als wij vol zijn van de Heilige Geest.

Saulus werd Paulus
Paulus zei:

‘Toen ik kwam, was ik niet sterk. Integendeel, ik was bang en beefde. De woorden waarmee ik u over Jezus Christus vertelde, waren niet scherp en overtuigend. Maar u ervoer dat het uit mijn hart kwam en God liet er kracht van uitgaan. Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van God.’ – 1 Korinthiërs 2:3-5

In de oudere vertaling staat dat zijn woorden kwamen door de kracht van de Heilige Geest. Paulus heette eerst Saulus. Hij was een vijand van Jezus en de gemeente. Hij deed er alles aan om het verspreiden van de naam van Jezus te stoppen. Totdat hij een ontmoeting met Jezus Zelf had (lees Handelingen 9 en 26).

We zien een heel belangrijk punt hier. Saulus had een persoonlijke ontmoeting met Jezus. En hij heeft daar een radicale en echte, levensveranderende bekering. Hij verandert helemaal. Van vijand van Christus wordt hij nu zelf een volgeling van Jezus.

Maar zijn bekering was niet voldoende om een succesvolle en effectieve bediening te hebben. Voordat hij de naam van Jezus kon prediken aan de Joden, heidenen (niet-joden, ongelovigen), koningen enz., moest hij gevuld en gezalfd worden met de Heiige Geest.

Dezelfde Geest die op en in Jezus was en is. Bij zijn ontmoeting met Jezus werd hij blind en kreeg hij de opdracht om te wachten. God sprak tot Zijn dienaar Ananias om naar Saulus te gaan, hem de handen op te leggen en voor hem te bidden. Wanneer hij dit doet, zien we dat de Heilige Geest op Saulus komt en zijn blinde ogen gaan open. De volgende dag begint hij met spreken over de naam en persoon Jezus.

Ontvang de doop in de Heilige Geest
Mannen en vrouwen die de bediening ingaan, die namens Jezus optreden, die getuigen van Zijn naam, MOETEN GEVULD EN GEZALFD ZIJN MET DE HEILIGE GEEST!!! Wanneer zij vol van de Heilige Geest zijn, zullen zij spreken in demonstratie en kracht, met wonderen en tekenen en echte opwekking als resultaat.

Heb een verlangen naar de Heilige Geest. Lees erover, zoek God ervoor. Bid en vast ervoor. De doop in de Heilige Geest is voor vandaag en God wil jou ook vullen met Zijn Heilige Geest!

Lees ook: ‘Ontmoet de Heilige Geest’

Tags:
Vorig artikel

Punt van contact DEEL 3

Volgend artikel

Discipelprofiel: Thomas