POINT: Bouw jezelf op!

Het is belangrijk om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Op het moment dat je vol bent van de Heilige Geest, kun je leven naar Gods wil. De Heilige Geest is jouw succesfactor. Hij maakt alles wat je doet gewoonweg beter.

Je kunt veel talent hebben, jaren van training en studie, de beste leraren en materialen… maar als je de Heilige Geest niet hebt, zal het nooit doen en volbrengen wat God ermee wil doen. Je hebt de doop in de Heilige Geest nodig om het verschil te maken.

Paulus zegt:

‘De woorden waarmee ik je over Jezus Christus vertelde, waren niet scherp en overtuigend. Maar je ervoer dat het uit mijn hart kwam en God liet er kracht van uitgaan. Want je geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van God.’
– 1 Korinthiërs 2:4-5

Paulus was vol van de Heilige Geest en sprak in ‘nieuwe tongen’. Hiermee wordt de hemelse taal bedoeld, die je ontvangt als je de Heilige Geest ontvangt. Toen Paulus in de stad Efeze kwam, vroeg hij een groep mannen:

‘‘Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven?’ ‘Nee,’ antwoordden zij. ‘Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is de Heilige Geest?’’ – Handelingen 19:2

Hierna vertelt Paulus hun dat zij moeten geloven in Jezus, dat Hij de Christus (Redder) is, en doopt hen door onderdompeling in het water. Daarna bidt hij voor hen.

‘Toen Paulus zijn handen op hen legde, kwam de Heilige Geest over hen. Zij spraken in vreemde talen en gaven woorden van God door.’ – Handelingen 19:6

‘De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken.’ – Marcus 16:17

Als je in tongen spreekt, dan praat je geest (innerlijke mens) met God.

‘Als iemand in een klanktaal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Wat hij onder de leiding van de Geest zegt, is geheimtaal.’
– 1 Korinthiërs 14:2

En als je dat doet, dan bouwt dat je geestelijke mens op. Het maakt je innerlijke mens sterk, zodat je je stand kunt innemen, Gods rust en overwinning krijgt en Zijn leiding mag ontvangen.

‘Als iemand in een klanktaal spreekt, bouwt hij zichzelf op. Maar als iemand woorden van God doorgeeft, bouwt hij de gemeente op.’ – 1 Korinthiërs 14:4

Het spreken in tongen is heel belangrijk. Ik weet dat er mensen zijn die het onbelangrijk vinden en niet van deze tijd. Er zijn zelfs mensen die het van de duivel vinden. Maar al die gedachten en redeneringen zijn NIET Bijbels. Hiermee houden zij christenen tegen om de onmisbare, ware kracht van boven te ontvangen.

Het is heel goed om een verlangen te hebben naar de doop in Heilige Geest. Iemand die tot bekering komt en opnieuw geboren wordt, weet dat dat het werk van de Geest van God is in zijn of haar leven. Gods Geest komt in hen wonen. Maar de Bijbel beschrijft de doop in de Heilige Geest als een aparte ervaring. Dit is wanneer ‘je wordt aangedaan met kracht van boven’.

Jezus zegt:

‘Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.’
– Johannes 14:16-17

Zoek God en vraag Hem of Hij jou Zijn kracht wil geven en dat je deze ervaring mag hebben. Lees en onderzoek wat God erover zegt in Zijn Woord, bid ervoor en geloof dat je het zult ontvangen! Je leven en je bediening zullen niet meer hetzelfde zijn. Onthoud: God wil jou een opwekking geven!

Tags:
Next Post

Recept: Blauwe bessen & bananen pancakes