Lifestyle - POINT: Dragers van het licht en leven

POINT: De dragers van Gods Licht en Leven

Wat zijn jouw goede voornemens en doelen voor 2019? In de Bijbel lezen we veel inspirerende voorbeelden van mannen en vrouwen die God kon gebruiken. Zij waren dragers van Gods heerlijkheid. Wil jij ook een drager zijn van Gods Licht en Leven? 

1. Elke keer dat Mozes in Gods tegenwoordigheid komt, is God zo sterk aanwezig dat een stukje van Gods Licht en Leven op het gezicht van Mozes blijft ‘plakken’ (Exodus 34:29). Als Mozes van de berg komt, straalt zijn gezicht met een wonderlijk, bovennatuurlijk licht. Iedereen ziet dat God tot Mozes gesproken heeft en Mozes geeft het Woord van God door aan de mensen.

2. Terwijl ze een man aan het begraven zijn, komt er een bende om hen te overvallen. Ze willen vluchten, maar moeten ergens het lichaam van de overleden man kwijt. Snel gooien ze hem in het graf van een ander. Dat graf was van Elisa, de profeet van God. Elisa was een geweldige profeet, zo vol van God dat Zijn Licht en Leven helemaal waren doorgedrongen in zijn botten. Als de dode man tegen de botten van Elisa komt, gebeurt er een wonder en hij komt weer tot leven! (2 Koningen 13:21)

3. Een vrouw die al 12 jaar aan een ernstige ziekte leed, waaraan doktoren en medicijnen niets konden doen, zag dat God met Jezus was. Zij kreeg geloof dat als zij alleen maar de kleding van Jezus zou aanraken, zij volkomen gezond zou worden. En zo is het ook gebeurd! (Marcus 5:25-34)

4. Gods Licht en Leven waren zo sterk met en op Petrus dat het zelfs om hem heen was. Zij legden de zieken en met demonen bezeten mensen op de straat, zodat de schaduw van Petrus over hen heen zou gaan en zij werden allemaal gezond! (Handelingen 5:15)

5. Van Paulus namen zij de zweetdoeken en legden die op de zieken en bezetenen. Zij werden allemaal gezond door het Licht en Leven van God. Zelfs in zijn transpiratie zat de kracht van God. (Handelingen 19:11-12)

Gods Licht en Leven waren op Mozes’ gezicht; het zat in Jezus’ kleding; Elisa’s botten waren ermee vervuld; het kwam Petrus achterna in zijn schaduw, en het zat in Paulus’ transpiratie. Zij hadden hun leven helemaal aan God overgegeven. God kon hen op een bijzondere manier vullen met Zijn Geest en kracht. Zij waren dragers van Gods heerlijkheid.


Dit is wat de wereld vandaag nodig heeft; dit is wat God vandaag wil doen. Hij zoekt jonge mannen en vrouwen die nederig zijn, zich helemaal aan God gegeven hebben, die niet zichzelf of hun eigen wil zoeken, maar in alles zeggen: ‘Niet wat ik wil, maar wat U wilt voor mijn leven!’

We gaan hele grote en bijzondere wonderen zien in onze tijd. Het is ons gebed dat er velen in Jezus gaan geloven door de getuigenissen van jonge mannen en vrouwen die vol zijn van de Heilige Geest.

Tags:
Next Post

2019 wordt een superjaar!