Lifestyle - POINT: Doe het werk van een evangelist

POINT: Doe het werk van een evangelist

Als je langs een brandend huis loopt en je hoort iemand om hulp roepen, denk je hopelijk niet: ‘Maar ik ben geen brandweerman/-vrouw! Dat is mijn werk niet; daar heb ik geen training voor gehad!’ Nee, je zou toch helpen als het binnen je bereik ligt om dat te doen?

Op heel wat plaatsen in de Bijbel geeft God ons de opdracht om andere mensen te vertellen over Zijn liefde en de redding die Hij de mens biedt in Zijn Zoon, Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan Marcus 16:15, Handelingen 1:8 en 2 Korinthiërs 5:19-20. Er zijn heel wat christenen die denken dat zij dit niet hoeven te doen. ‘Daar moet je een speciale roeping voor hebben’; ‘Ik kan dat niet’, enz.

Maar lees eens goed wat Paulus zegt:

‘Blijf kalm en wees niet bang om voor de Here te lijden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na van wat je moet doen.’ – 2 Timotheüs 4:5

Een andere Bijbelvertaling zegt letterlijk:

‘… doe het werk van een evangelist, verricht je dienst ten volle.’

Met andere woorden: iedereen moet op zijn of haar plaats en manier Jezus bekendmaken. Jezus zei:

‘Laat daarom ook je licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die je doet, zullen zij je hemelse Vader eren.’ – Mattheüs 5:16

In de Bijbel staat dat Petrus en Johannes met veel autoriteit en kracht over Jezus spraken. Wat zorgde ervoor dat zij zo vrijmoedig (dat betekent: zonder schaamte, met overtuiging en zekerheid) over Jezus durfden te praten? Het antwoord staat in het Bijbelboek Handelingen:

‘Zij waren met Jezus geweest.’ – Handelingen 4:13

Natuurlijk is het goed om Bijbels onderwijs te krijgen en te leren hoe je mensen het beste kunt benaderen enz. Maar al deze dingen kunnen niet de plaats innemen van een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Een ‘getuige’ is iemand die iets vertelt van wat hij/zij zelf heeft gezien en/of meegemaakt.

Als jij Jezus zelf in je hart hebt aangenomen, dan kun je dat vertellen aan anderen. God wil jou van Zijn Geest geven om jou daarbij te helpen. Niet iedereen is een echte prediker, maar iedereen kan een ander vertellen hoe fijn het is om Jezus als vriend te hebben. Durf je dit nog niet? Deel dan eens wat traktaten of bladen NIEUW LEVEN uit. Dat is wat makkelijker en een goed begin om ‘het werk van een evangelist’ te doen!

Tags:
Next Post

In het teken van de herleving DEEL 9