Lifestyle - POINT: Doorlopen of stoppen

POINT: Doorlopen of stoppen?

In Lucas 10 staat het geweldige verhaal van de barmhartige Samaritaan. Door deze gelijkenis leert Jezus ons lessen die belangrijk zijn in het leven van een christen. Ook laat het Jezus’ karakter zien.

Het vertelt over een man die wordt overvallen door rovers. Ze slaan hem in elkaar en stelen al zijn waardevolle spullen, inclusief zijn kleding. Naakt en hulpeloos, laten ze hem meer dood dan levend achter. Twee keer komt er iemand langs van wie je zou verwachten dat hij hem wel zou helpen. Maar zij kijken bewust ergens anders heen en lopen aan de overkant voorbij!

Dan komt er iemand van wie je juist zou verwachten dat hij voorbij zou lopen zonder iets te doen. Maar dat doet hij niet! Hij stopt en gaat naar de overvallen man toe. Hij verzorgt zijn wonden, zet hem op zijn eigen vervoersmiddel en brengt hem naar een verzorgingstehuis. Hij betaalt voor de onkosten en belooft meer te betalen als dat nodig is. Je begrijpt wel wat Jezus ons wil leren!

Sommigen zeggen direct: ‘Ja, dat niet iedereen van wie je hulp verwacht, je komt helpen en echte hulp komt vaak van onverwachte personen en kanten.’ Dat klopt. Maar ik denk dat Jezus ons ook wil leren dat wij niet aan de overkant voorbijlopen als er iemand in de problemen zit.

De barmhartige Samaritaan onderneemt 4 stappen, die belangrijk zijn als je iemand wilt helpen:

1) De helper leeft mee met het slachtoffer. In vers 33 en 34 staat dat hij hem ziet en medelijden krijgt. Hij ziet hem! Dat deden die anderen die voorbijliepen ook, maar deze laatste ziet zijn pijn en verdriet en hoe hij zichzelf niet kan helpen. Hij weet dat deze man zonder hulp ­verloren is.

2) De helper raakt betrokken; hij doet iets! Hij knikt niet alleen zijn hoofd en praat met anderen hoe zielig het allemaal is. Maar hij gaat erheen, knielt naast hem en verzorgt het slachtoffer (vers 34).

3) De helper investeert in iemand die hij niet kent. Hij giet zijn eigen olie en wijn op de wonden, laat hem rijden op zijn vervoersmiddel en betaalt het verzorgingstehuis. Hij geeft vanuit zijn hart, zonder er iets van terug te verwachten (vers 35).

4) God zal de helper belonen. Jezus is ons grote voorbeeld. Hij heeft Zichzelf altijd ingezet om anderen te helpen. Hij leert ons dat God de Vader niet zal vergeten wat wij voor anderen hebben gedaan. Al zou niemand het gezien hebben, God weet alles! Hij zal ons belonen en zegenen.

Doe deze week iets goeds voor iemand anders. Het mooiste wat je kunt doen, is hen in contact brengen met Jezus, de enige Weg tot God!

Tags: