POINT: Gods WOW-factor DEEL 2

In het vorige deel hebben we het gehad over hoe groot God is. We hebben gekeken naar de grootte van de zon, iets wat Hij gemaakt heeft. Maar Hij is zó veel groter dan wat Hij gemaakt heeft. In Job 26:14 lezen we dat wat wij van Hem zien en kennen, nog maar het buitenste randje is van wie Hij echt is.

Grote oceanen
Laten we eens kijken naar wat dingen hier op aarde. Denk eens aan de oceanen. Ongeveer 70 procent van de aarde is bedekt met water, met een gemiddelde diepte van 4.900 meter. Er zijn 5 oceanen (in volgorde van grootte):

De Grote of Stille Oceaan
Oppervlakte: 155.557.000 vierkante kilometer.
➜ De Atlantische Oceaan
Oppervlakte: 76.762.000 vierkante kilometer.
➜ De Indische Oceaan
Oppervlakte: 68.556.000 vierkante kilometer.
➜ De Zuidelijke Oceaan (ook Antarctische Oceaan genoemd)
Oppervlakte: 20.327.000 vierkante kilometer.
➜ De Noordelijke IJszee (ook Arctische Oceaan genoemd)
Oppervlakte: 14.056.000 vierkante kilometer.

Bliksem
Heb je wel eens de donderslag gehoord die we horen als de bliksem inslaat? De ‘lichtflits’ verwarmt de lucht om zich heen met zo’n snelheid en temperatuur, dat de luchtmoleculen met zo’n kracht uit elkaar worden geduwd dat ze een geluidsgolf produceren.

Geleerden zeggen dat een gemiddelde donderslag dezelfde energie voortbrengt als een 20 kiloton nucleaire kernkop. De binnenkant van de bliksem is heter dan de oppervlakte van de zon (die is 5.507 °C). Als wij die konden grijpen, kunnen 100.000 mensen 4 jaar lang van stroom genieten. Volgens deze geleerden is er elke seconde, 24 uur lang, ergens op aarde 1 bliksemflits.

Tornado
Een tornado is een wervelwind met heel hoge windsnelheden, tot enkele honderden kilometers per uur. Een tornado heeft een diameter van enkele tientallen meters tot een paar kilometer, die meestal zichtbaar is doordat waterdamp condenseert in de wervel, of doordat materiaal van het aardoppervlak wordt opgetild. Een tornado ontstaat onder een sterke opwaartse verticale luchtstroom in een buienwolk. De rotatie kan onderdeel zijn van een rotatie van de hele bui, die in dat geval ‘supercell’ genoemd wordt.

God is groter!
Misschien maak jij je zorgen over je toekomst; over wat er allemaal in de wereld gebeurt: de rampen, de politiek, de eindtijd, enzovoorts. Maar hoe groot de rampen ook zijn, God is groter en Hij kan ons uit elk probleem halen. Misschien zeg je: ‘Ja, maar het gaat hier niet over een ster in het universum! Het gaat over dingen op deze aarde, in mijn leven en omgeving, waarop ik maar geen grip kan krijgen. Wat kan God daaraan doen?’ De Bijbel zegt:

‘Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.’ – Colossenzen 1:16-17

Al die getallen en data zeggen je misschien niets, omdat jij vastzit in je eigen wereld van problemen. God is zo geweldig groot dat Hij Zich ook wil en kan bemoeien met jouw leven. Hij, die de planeten en sterren in hun baan houdt, kan ook orde en wonderen brengen in jouw leven. Het maakt niet uit wat en wie daarin een rol spelen; God is groter!

Lees ook: ‘Gods WOW-factor DEEL 3’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Maria Woodworth-Etter DEEL 2