Gods-WOW-factor

POINT: Gods WOW-factor DEEL 4

God is zó groot dat je alleen maar ‘WOW!’ kunt zeggen. We hebben gekeken naar hoe groot God is door te kijken naar de dingen die Hij heeft gemaakt, zoals de zon, de miljarden sterren, de aarde enz. Maar Hij is zó veel groter dan wat Hij gemaakt heeft. In de Bijbel lezen we dat wat wij van Hem zien en kennen, nog maar het buitenste randje is van wie Hij echt is.

God weet alles
God is zó groot dat Hij precies weet wie er nu allemaal op de aarde zijn. God weet alles: Hij kent je naam; Hij weet precies hoeveel haren je op je hoofd hebt; wanneer je geboren bent … Ja, zelfs vóór je geboorte, toen je in de buik van je moeder ‘geweven’ (gemaakt) werd, kende Hij je al!
In Psalm 139 zegt God dit zo mooi tegen ons:

‘Here, U ziet alles van mij, U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta, vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek, kent U al, Here. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest, waar zou ik naartoe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en Uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven. Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God. Zij zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen, blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in Uw nabijheid. Mijn God, wilt U Uw tegenstanders doden? Moordenaars, blijf uit mijn buurt! Zij zeggen boosaardige dingen tegen U en gebruiken Uw naam voor hun leugens. Zij zijn Uw vijanden. Ik moet immers wel de mensen haten die U haten, Here. Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen U in opstand komen. Ik voel een diepe haat tegen hen en beschouw hen als mijn eigen vijanden. God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op Uw weg, die naar Uw eeuwigheid voert.’ – Psalm 139:1-24

God beschermt ons en zorgt voor ons
God zegt tegen Abraham:

‘Vrees niet, Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn!’ – Genesis 15:1

God zegt hier twee belangrijke dingen tegen Abraham en hiermee ook tegen ons:

1. Ik zal je beschermen; Ik ben je schild.
2. Ik zal voor je zorgen; Ik zal voorzien in alles wat je nodig hebt.

God overtreft al je verwachtingen
Paulus zegt:

‘Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jou de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van jouw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven.’ – Efeziërs 1:17-19a

Met andere woorden zegt Paulus: ‘Ik bid dat God je zal laten zien hoe groot Hij is en wat je allemaal ontvangen hebt nu je een kind van God bent. Het is zo veel en zo geweldig; het overtreft alles wat je al weet en kent en wat je zou kunnen bedenken. Je kunt er niet achter komen vanuit je eigen verstand; God moet je dit laten zien.’

Ontdek wat God aan jou belooft
Ga je Bijbel lezen en ontdek wat Hij gedaan heeft voor anderen. Hij wil hetzelfde doen voor jou en nog meer! Misschien doet Hij het op een andere manier dan jij denkt, en meestal op een andere tijd dan jij verwacht, maar één ding is zeker: het leven van een christen is vol wonderen! God wil Zichzelf aan ons laten zien op zo’n manier dat wij alleen maar kunnen zeggen: ‘WOW! Wat bent U geweldig groot en wat is Uw liefde groot!’

Lees ook: ‘De gaven van de Geest: Het woord van kennis’

Tags:
Vorig artikel

Eindtijdstudie DEEL 6

Volgend artikel

Wallpaper: God is mijn Anker