POINT: Het instrument en de virtuoos

God heeft ons geroepen om Zijn kind te zijn. Hij heeft in Zijn grote meesterplan ook een plan voor ons. Daarvoor heeft God ons bepaalde talenten en gaven gegeven, die we kunnen en moeten gebruiken. We zijn als een instrument in Gods hand.

Een instrument kan nooit op zichzelf spelen. Hoe mooi het instrument ook is en hoeveel talenten of gaven het ook bezit; het gaat er uiteindelijk om wie het instrument mag bespelen. Velen zijn zo’n mooi instrument, gezegend met veel talenten. Natuurlijk is het een grote eer als het instrument bespeeld mag worden in de grote concertzaal door de virtuoos (virtuoos = iemand die een kunst technisch volmaakt beheerst / de meester). Maar de eisen aan het instrument worden dan steeds hoger.

Het is belangrijk dat we de weg kiezen waarvoor we door God gestemd worden. Bij het ideale instrument hoor je geen ‘vlees’ of ‘ik’, maar alleen de meester die speelt. Hij ontvangt ook alle eer en applaus. Je kan de concertzaal niet bereiken door meer ‘spiritualiteit’ of het ‘beter beheersen van je vak’.

Het is de eenvoudige dichte wandel met Jezus die ervoor zorgt dat de Meester (God) je kan gebruiken. Het is jouw mate van overgave. Wil je gebruikt worden door God? Dan zal je gevormd moeten worden, zodat Hij je kan gebruiken tot eer en glorie van Zijn naam.

God kent je verlangens en wensen. Laat je niet misleiden dat er andere wegen zijn om in de concertzaal te komen. Als je er op een andere manier komt, dan zullen de klanken vals klinken. God weet de weg en de tijd. Laten we wandelen in Zijn wil, zodat wij ons moment niet zullen missen.

Lees ook: ‘De mensen die God gebruikt’

Tags:
Next Post

Plan voor jouw leven DEEL 1