Lifestyle - POINT: jongeren en geven

POINT – Jongeren & Geven DEEL 1

Geven is een belangrijk onderwerp in de Bijbel. Geven is niet iets wat alleen ouderen doen, maar zeker ook bedoeld voor de jongeren van vandaag. Ieder kind van God hoort te geven en te groeien in het geven. Het is een belangrijke karaktereigenschap van Jezus, die wij ook moeten hebben.

1) Geven moet uit je hart komen
God zegt:

‘Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat je met een blij hart geeft.’
– 2 Korinthiërs 9:7

Sommige mensen willen zo graag iets hebben of hebben iets zo hard nodig, dat het hen niet uitmaakt met wat voor hart de ander het aan hen geeft. Maar met God ligt dit heel anders. Wij geven niets aan Hem omdat Hij arm is en een nood heeft. Nee, alles is al van Hem!

Wij geven omdat wij zo vol zijn van Jezus, dat wij niet anders willen of kunnen. Ons hart loopt over van Zijn liefde en genade, en dat willen wij delen met anderen. Als je van iemand houdt, geef je ook bloemen, cadeaus en betaal je voor elkaar. Liefde wil altijd geven! Lees wat koning David zegt:

‘Ik weet, mijn God, dat U het hart van mensen op de proef stelt om te zien of zij oprecht zijn, want U ziet graag oprechte mensen. Ikzelf heb dit alles met een oprecht hart gedaan en ik heb gezien hoe Uw volk zijn geschenken gewillig en met blijdschap gaf. Here, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël! Maak dat Uw volk U altijd wil gehoorzamen en zorg ervoor dat hun liefde voor U nooit bekoelt.’ – 1 Kronieken 29:17-18

2) Geven is iets wat je moet doen
Geven is een daad en een handeling. De Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

God zag onze nood en Hij wachtte niet op ons om de eerste stap te zetten, maar Hij gaf Zijn Zoon! Als het alleen bij praten blijft, is het niet echt geven.

3) Geven moet je leren
Je moet leren geven. Als je helemaal niets weet van het geven, zul je ook niet geven. Maar als je kennis krijgt van Gods principes over geven, dan wil je graag geven. Je moet dus onderwijs krijgen over geven. Jezus zei:

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik jullie heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij jullie, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:19

Leren geven hoort bij de lessen die Jezus (en de discipelen) ons gegeven heeft. En deze moeten wij op onze beurt weer doorgeven aan anderen.

4) Geven doe je zonder terug te verwachten
‘Wanneer u een arme iets geeft, bazuin het dan niet rond. Dat doen schijnheilige mensen. Het gaat hen erom iedereen in de synagoge en op straat te laten zien hoe goed zij zijn. Zij willen door de mensen geprezen worden. Daarmee hebben zij hun beloning al. Als u goed voor iemand bent, houd het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw Vader ziet wat er in het verborgene gebeurt en Hij zal u ervoor belonen.’ – Mattheüs 6:2-4

Alleen maar geven omdat je er zelf beter van wilt worden, is niet geven met het juiste hart, zoals wij dat leren in de Bijbel. Lees 1 Korinthiërs 13 over Gods bovennatuurlijke liefde. Gods liefde zoekt zichzelf niet. Wij geven omdat wij vol zijn van Zijn liefde. Dat motiveert ons om anderen te zegenen.


Wij worden blij als anderen ontvangen. Paulus heeft het goede voorbeeld gegeven in de praktijk. Hij zei:

‘Ik ben nooit op zilver, goud of kleding van anderen uit geweest. U weet dat ik met mijn eigen handen de kost heb verdiend voor mijzelf en mijn medewerkers. Ik heb u steeds laten zien dat wij, door zó te werken, de armen tot steun moeten zijn. Denk maar eens aan de woorden van de Here Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen.’ – Handelingen 20:33-35

5) Je zaait omdat je weet dat God het vermenigvuldigd aan je zal teruggeven
Jezus leert ons:

‘Geef en je zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zul je ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee jij meet, zal ook bij jou gemeten worden.’ – Lucas 6:38

Boeren kennen dit principe en de Bijbel leert het ons. Maar wij lijken het soms niet te willen navolgen. Je plukt nooit groenten en fruit als je niet eerst gezaaid hebt.

6) Je geeft alsof je het aan God Zelf geeft
Als we anderen zegenen, dan doen we dat uit liefde voor God.

‘Deze goede mensen zullen vragen: ‘Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?’ Ik zal tegen hen zeggen: ‘Toen jullie dit voor één van Mijn minste broeders hebt gedaan, deden jullie het voor Mij.’’ – Mattheüs 25:37-40

Tags:
Next Post

Recept: Quiche lorraine met een twist