Lifestyle - POINT: jongeren en geven

POINT: Jongeren & Geven DEEL 2

Geven is een belangrijk onderwerp in de Bijbel. Maar hoe zit het met jou? Wat weet jij eigenlijk van geven af, en pas jij het toe in jouw leven? Hier volgen een paar punten over geven die jij echt moet weten.

7) Geven heeft met geloof en gehoorzaamheid te maken
Als je gelooft dat God doet wat Hij zegt, dan doe je ook wat Hij je gezegd heeft. God heeft gezegd dat Hij voor ons zal zorgen en dat Hij aan ons zal teruggeven, als wij aan Hem geven.

‘De Here zegt: ‘Als je de geboden die Ik je vandaag geef, zorgvuldig naleeft en de Here, jouw God, met heel jouw hart en heel jouw ziel liefhebt en dient, zal Ik precies op tijd de vroege en late regens geven. Die zullen zorgen voor goede oogsten van koren, druiven voor jouw wijn en olijven voor jouw olie. Ik zal jou goede weidegrond geven waarop jouw vee kan grazen en jijzelf zult genoeg te eten hebben en tevreden zijn.” – Deuteronomium 11:13-15

8) Niet geven is een zonde
Er zijn mensen die denken dat als ze niet geven, ze meer zullen hebben voor zichzelf. Maar egoïsme en zelfzuchtigheid komen niet van God. Zij zijn niet de basis voor het ontvangen van Gods zegen. Het werkt ook niet zo! De Bijbel zegt:

‘Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, maar wie gierig is, wordt steeds armer.’ – Spreuken 11:24

Je doet niet alleen jezelf tekort door niet te geven. Je zondigt en maakt God daarmee tot je vijand, die je gaat tegenwerken. De Bijbel zegt:

‘O nee? Mag een mens God beroven? Beslist niet! En toch heb je Mij beroofd. “Wanneer hebben wij U beroofd?” vraag je dan. Je hebt Mij beroofd van de tienden en de gaven die voor Mij waren bestemd. Daarom word je getroffen door een vreselijke vervloeking van God, want jouw hele volk heeft Mij beroofd. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in Mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zul je zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over jou zal uitstorten. Je zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal jouw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen.’ – Maleachi 3:8-11

God zegt dat je Hem hierin mag testen. Hij belooft dat Hij zal waarmaken wat Hij zegt.

9) Geven maakt Gods stroom van wonderen vrij

‘Maar Elia stelde haar gerust en zei: ‘Wees maar niet bang. Maak die laatste maaltijd van u maar klaar, maar bak eerst wat brood voor mij. Daarna kunt u voor u en uw zoon wat klaarmaken.’ Zij deed wat Elia had gezegd en met z’n drieën aten zij net zo lang van de voorraad meel en olie als nodig was.’ – 1 Koningen 17:13, 15

Toen de vrouw deed wat God van haar vroeg, kwam er een stroom van wonderen vrij. Zij en haar zoon werden gered van een zekere dood door de heersende hongersnood.

Ook lezen we in de Bijbel over een Romeinse man, Cornelius, die heel trouw was in bidden en geven. De Bijbel zegt duidelijk dat dit de reden was dat God wonderlijke dingen in zijn leven begon te doen.

Lees het maar in het boek Handelingen:

‘Op een middag, om een uur of drie, kreeg hij een visioen. Hij zag duidelijk een engel binnenkomen die voor hem ging staan en zei: ‘Cornelius!’ Cornelius keek hem met grote ogen aan en begon bang te worden. ‘Ja, heer,’ stamelde hij. ‘Wat is er?’ De engel zei: ‘God heeft uw gebeden gehoord en Hij heeft gezien wat u voor de armen hebt gedaan.’’
– Handelingen 10:3-4

10) Geven is nodig, zodat anderen over Jezus zullen horen

‘Maar als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hun vertellen, als hij niet gestuurd is?’
– Romeinen 10:14-15a

Iemand moet naar de mensen toegaan om hen het evangelie (de boodschap over Jezus) te brengen. En dit kost geld! Radio- en tv-uitzendingen kosten geld. Het laten drukken van flyers en bladen NIEUW LEVEN kost geld. Het organiseren van campagnes en bijeenkomsten kosten geld. Gelukkig zijn er mensen die geven. Maar met meer geld zouden wij nog meer kunnen doen.

Paulus zegt dat er mensen waren die hem geld gaven, zodat hij kon gaan. Maar er waren er ook die hem niet of te weinig gaven. Daarover zegt hij het volgende:

‘Om dat te kunnen doen, heb ik andere gemeenten als het ware beroofd door de vergoeding aan te nemen die zij mij gaven. Toen ik gebrek had, heb ik u niets gevraagd.’
– 2 Korinthiërs 11:8

11) Jongeren moeten ook offeren en geld geven voor het evangelie
Als je het nu niet leert geven, zul je het later ook niet doen. Kijk naar wat je allemaal ontvangt en geef God Zijn deel daarvan. Dan moet je ook uitrekenen hoeveel die spijkerbroek en schoenen kostten die je hebt gekregen, en niet alleen kijken naar die 10 euro zakgeld die je contant hebt ontvangen. God kijkt naar wat je ontvangt en wat je daarvan aan Hem geeft.

Er zijn dus mensen die een kleiner bedrag geven en toch naar verhouding meer offeren, dan mensen die een groot bedrag geven. Jezus zei:

‘Hij ging bij een van de collectekisten in de tempel zitten en zag hoe de mensen er geld in gooiden. Er waren nogal wat rijken die er veel in deden. Er kwam ook een arme weduwe. Zij gooide er twee koperen muntjes in. ‘Die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die rijke mannen,’ zei Hij tegen Zijn leerlingen. ‘Want die rijken hebben gegeven wat zij niet nodig hadden, maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud.’’ – Marcus 12:41-44

Heb je deel 1 nog niet gelezen? Klik hier en blijf up-to-date voor de volgende 2 delen!

Tags:
Next Post

Nieuw Leven Online tijdelijk gratis!