Lifestyle - POINT: jongeren en geven

POINT: Jongeren & Geven DEEL 3

Geven is een belangrijk onderwerp in de Bijbel. Hoe zit het met jou? Ben jij een gever? In de serie ‘Jongeren & Geven’ leren we waarom het zo belangrijk is om te geven, ook al ben je jong. Deze keer gaan we het hebben over tienden.

‘Vereer de Here met wat je bezit en geef Hem Zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip.’ – Spreuken 3:9-10

Wat zijn tienden?
Er is een verschil tussen tienden en offers in de Bijbel. Je tienden zijn een tiende deel van alles wat je ontvangt. Of het nu verdiende loon is of onverdiende cadeaus. God vertrouwt jou aards bezit toe, en een tiende deel daarvan is van Hem. Het is niet wat jij aan God geeft, maar wat God aan jou geeft om Hem terug te geven.

Door trouw je tienden te geven, zeg je: ‘Alles wat ik ontvang, is niet van mezelf, maar van God.’ Je tienden geven zorgt er niet voor dat je voor eeuwig ‘gered’ bent. Wij worden gered door wat Jezus voor ons gedaan heeft, en dat ontvangen wij door Gods liefde en genade. Wij kunnen onze redding niet verdienen of betalen.

Waarom je tienden geven?
Door je tienden te geven, geef je zoals de Bijbel het leert. Het zorgt ervoor dat we niet hebberig en gierig worden. Het geeft discipline en helpt ons om goed en bewust met geld om te gaan. Het laat ons geloof zien. Het zorgt ervoor dat Gods werk in de wereld kan doorgaan. Het voorziet en helpt hen die in nood zitten. En het zet Gods wet van zaaien en oogsten in werking, waardoor Zijn zegen op ons komt.

Sommigen geloven dat het geven van tienden alleen gold voor de tijd van het Oude Testament. Maar daarmee verdraaien zij wat Jezus ons leert. Het geven van tienden zien wij al voordat de wet werd gegeven in het Oude Testament.

Ook nu, nadat Jezus de wet voor ons volbracht heeft, is het geven van tienden een goede graadmeter wat wij moeten geven. Ook in het Nieuwe Testament leven we veel over het geven van tienden en offers. We worden eerder gestimuleerd om meer dan je tienden te geven dan minder! Het geven van tienden is niet verplicht. Maar wij moedigen iedereen sterk aan om God ook in jouw geven op de eerste plaats te stellen. Breng dus trouw je tienden naar het huis van God. De Bijbel zegt:

‘Mag een mens God beroven? Beslist niet! En toch hebt u Mij beroofd. ‘Wanneer hebben wij U beroofd?’ vraagt u dan. U hebt Mij beroofd van de tienden en de gaven die voor Mij waren bestemd.’ – Maleachi 3:8

Tags:
Next Post

In het teken van de herleving DEEL 1