POINT-Jongeren-God-wil-jullie-een-opwekking-geven

POINT: Jongeren, God wil jullie een opwekking geven!

Toen Pinksteren kwam (toen de Heilige Geest met Zijn kracht in de mens kwam wonen), bracht dat een  opwekking die de wereld heeft veranderd. De Heilige Geest heeft Zijn eigen wil, Zijn eigen weg, Zijn eigen doel, Zijn eigen tijdslijn en Zijn eigen passie. Zijn wil is de wil van de Vader en niets anders. Willen wij een opwekking meemaken? Dan moeten wij Hem Zijn wil door ons heen laten doen.

De Heilige Geest is als een groot vuur
De opwekking die bij Pinksteren begon, kun je vergelijken met een groot vuur dat zich snel en op wonderlijke manier verspreidde over de wereld. Het was de geboortedag van de Gemeente; dat is de echte Kerk van Jezus Christus.

Eén van de grote fouten van de kerkleiders is dat zij het vuur van de Heilige Geest, en daarmee de Heilige Geest Zelf, onder controle willen houden en vormen naar hun wil. Ze willen wel Zijn kracht en autoriteit, maar beperken Hem door kanalen die door henzelf gemaakt zijn. Ze willen Hem gebruiken naar hun eigen inzichten. Deze fout maken we allemaal wel eens.

De Heilige Geest is geen ‘Genie’ zoals bij Aladdin
Je moet de Heilige Geest niet in een fles doen met een dop erop, zoals een ‘Genie’, waarbij je zelf bepaalt wanneer en hoe jij deze wilt gebruiken. De Heilige Geest daalde neer op eenvoudige mensen en veranderde hen in geweldige zielenwinnaars. Hij deed het werk van de Vader door hen heen met grote kracht en geweldige wonderen.

Groei kwam door duplicatie en niet door manipulatie. De Geest weet wat Hij moet doen, hoe, wanneer en door wie. Wij moeten gewoon springen in de stroom van Gods Geest, ons overgeven aan Hem en toestaan dat Hij doet wat Hij wil. Geef Hem de vrijheid om jou helemaal te veranderen naar Zijn wil (dat is helemaal naar het voorbeeld van Jezus!).

Het dak moet eraf!
Ons probleem is ongeloof of onwilligheid. Wat doen we als er een hevige storm over ons land raast? Natuurlijk sluiten we onze huizen. We zorgen dat onze deuren en ramen goed dicht zitten. Dit is heel normaal. Maar als wij dit doen tegen de wind van de Heilige Geest, dan is dit helemaal verkeerd! Wij hebben een orkaan nodig!

Mijn gebed en geloof
‘Heilige Geest, kom als een orkaan met Uw kracht en ruk de daken van de kerken. Waai de deuren en ramen open van Gods kinderen en blaas Uw goddelijke kracht in deze nieuwe generatie. Wek hen op en verander hun leven. Kom in gewonde jonge mensen wonen en gebruik hen voor buitengewone dingen. Laat Uw vuur branden in onze harten, zodat U door ons heen mensen kunt redden die U nog niet kennen. Geef een nieuwe opwekking in deze generatie, net als vroeger!’

Tags: