POINT: Jongeren, kom in beweging!

Veel jongeren leven vandaag zonder God en leiden hun leven hoe zij denken dat goed is. Maar wij als kinderen van God kunnen daar een verandering in brengen. Als wij ons vasthouden aan het Woord van God en vol zijn van de Heilige Geest, zal er een verandering komen.

Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in het leven van koning Josia. Hij was pas acht jaar oud toen hij koning werd. Hij had een verlangen om te doen wat goed is in de ogen van God… en dit deed hij ook. Terwijl hij heel jong was, gaf hij de opdracht om het huis van God te repareren. Toen zij dit gingen doen, vonden zij het Wetboek van de Heer. Vandaag zouden we zeggen: de Bijbel.

Kun je nagaan dat dit Boek zo vergeten en weggestopt was, dat men niet eens van zijn bestaan afwist! Geen wonder dat iedereen slecht handelde en maar deed wat zij zelf dachten dat goed was. Veel jongeren vandaag in Nederland leven ook zo. Zij weten niets over de God van de Bijbel.

‘Nadat de koning had gehoord wat in de boekrol stond, scheurde hij ontzet zijn kleren. Hij beval de priester Chilkia, Safan en Asaja, de persoonlijke dienaar van de koning, Safans zoon Achikam en Micha’s zoon Achbor aan de Here te vragen: ‘Wat moeten wij doen? Wij hebben de aanwijzingen uit dit boek niet opgevolgd, Uw toorn moet wel erg groot zijn, want ook onze voorouders hebben Uw geboden niet nageleefd.’ – 2 Koningen 22:11-13

‘Zij gaf hun de volgende boodschap door van de HERE, de God van Israël: ‘Vertel de man die u naar Mij toe stuurde, dat Ik deze stad en haar inwoners ga vernietigen, zoals staat in het boek dat u hebt gelezen. Want de inwoners van Juda hebben Mij de rug toegekeerd en afgoden aanbeden. Dat heeft Mij diep beledigd, Mijn toorn tegen deze stad is hoog opgelaaid en zal niet meer doven. Maar omdat u berouw had en zich zorgen maakte en u voor Mij vernederde, nadat u het boek en zijn waarschuwingen over vervloeking en ontvolking van het land had gelezen en omdat u uw kleren hebt gescheurd en hebt gehuild, zal Ik luisteren naar uw smeekbeden. Dit volk zal pas ten val komen nadat u bent gestorven, u zult zelf geen getuige zijn van de rampen die Ik over deze plaats ga brengen.’ Met die boodschap keerden zij naar de koning terug.’ – vers 16-20

Jonge koning Josia begint met zijn hele hart en ziel en met al zijn kracht het land te reinigen van alle afgoderij. Het is ongelooflijk hoe veel occulte, geestelijke rotzooi er in de huizen, op de pleinen en zelfs in Gods huis zijn neergezet, waar mensen zich voor neerbuigen. Velen van het volk werken als afgodenpriester. En er zijn waarzeggers en geestenbezweerders.

Lees het zelf en zie hoe ons land ook veel van deze dingen heeft toegelaten. Wat Josia dan doet, is ook belangrijk. Hij begint de feesten van God weer in ere te herstellen. Als eerste het paasfeest. Door zijn handelen wordt hij gered en het oordeel uitgesteld.

Ik wil jou als jongere oproepen om dezelfde verandering mee te maken als Josia. Hij was jong, zijn voorvaders waren verschrikkelijk, het land was vol afgoden en zij leefden ver weg van God. Zij waren God helemaal vergeten. Maar Josia handelde niet hetzelfde als iedereen van zijn tijd. Josia was anders. Zijn hart verlangde naar de levende God, die hij op dat moment nog helemaal niet kende. Hij ging Hem zoeken en begon Zijn huis te herstellen. Ik zeg niet dat je Hem nog helemaal niet kent, maar ik wil je oproepen om Hem te gaan zoeken met je hele hart en heel je ziel.

Verlang naar Hem en kom in beweging. Begin met het reinigen van je eigen leven: je eigen kamer, je mobieltje, je mond enz. Laat alles wat je van God afhoudt los en vul je met Zijn Woord en opbouwende muziek. Zoek Hem, zodat Hij je kan vullen met Zijn Geest en Hij je kan geven wat je zo nodig hebt.

Tags:
Next Post

Uitkomst & Voorziening