Lifestyle - POINT: jongeren en geven

POINT: Jongeren & Geven DEEL 4

Geven is een belangrijk onderwerp in de Bijbel. Maar hoe zit het met jou? Ben jij een gever?
In dit laatste deel van deze serie hebben we het over verschillende soorten offers.

Andere offers
Offers zijn gaven die we brengen bovenop de tienden. Een ieders financiële situatie bepaalt hoeveel het bedrag is dat je brengt, maar niet het feit of je meedoet aan het geven van deze offers of niet. Ook als je niet veel bezit en het financieel moeilijk hebt, hoor je God offers te brengen.

Als jou veel is toevertrouwd, dan kun je niet minder brengen dan hoort, en denken: maar ik geef al zo veel meer dan die ander! Voor de een is 100 euro veel; voor de ander is 10.000 euro veel te weinig! Er zijn er die zeggen: ‘Maar ik heb niets over deze maand!’

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat je net heel veel hebt uitgegeven aan jezelf. Het kan zijn dat je te veel verplichtingen bent aangegaan met dingen die je denkt nodig te hebben (een te duur telefoonabonnement, een te grote auto, enz.), waardoor je moet bezuinigen. En dus bezuinig je op je offers.

Het kan ook zijn dat je offeren aan God op de laatste plaats hebt staan en daar nooit aan toekomt. Wat je dan aan het doen bent, is bezuinigen op dat wat jou juist zegent en ervoor zorgt dat je Gods stroom van voorziening in werking stelt in je leven. Misschien heb je het nooit geleerd, of leef je in ongeloof, of ben je gewoon ongehoorzaam.

Neem de stap en ga ontdekken hoe het geven van offers jou rijker en niet armer maakt! Jouw toewijding en liefde voor God wordt gezien in hoe jij offert. De keuzes wat je wel of niet geeft aan God en hoe je besteedt wat je hebt, laat zien wie op de eerste plaats komt in je leven.

Het offer van de eerstelingen
Het offer van de eerstelingen is heel eenvoudig het beste en eerste van de oogst, van de nieuwe dieren die geboren worden, ja, zelfs van de kinderen met wie God je zegent. (Je kinderen offer je niet op een altaar natuurlijk!) Dit is nog steeds goed om te doen. Je kunt bijvoorbeeld je eerste salaris van je nieuwe baan geven, of elk jaar van je eerste inkomen een speciaal offer. Als je een nieuw project start, kun je daarvan de eerste winst aan God geven. De Bijbel zegt:

‘Bij het begin van de oogst moet je het beste deel daarvan bij de HERE, jouw God, brengen.’
– Exodus 23:19

Offer tijdens feestdagen
Tijdens de grote feestdagen van de Heer mocht men niet met lege handen voor God komen. Als je naar het door God ingestelde feest ging om Hem te ontmoeten, nam je ook een speciaal offer mee. Terwijl het feest je aan iets herinnerde wat Hij gedaan had en/of wat nog door Hem gedaan zou worden, bracht je Hem een speciale liefdegave. De Bijbel zegt:

‘Iedere man in Israël moet driemaal per jaar voor de HERE in het heiligdom verschijnen bij de volgende feesten: het Feest van de Ongezuurde Broden, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Hij mag niet met lege handen naar het heiligdom komen.’
– Deuteronomium 16:16

Liefdegave aan de voorgangers / geestelijke leiders
Van veel offers in de Bijbel ontvingen de priesters een deel voor hun onderhoud. Zij waren door God aangesteld om dienst te doen voor Hem en zij werden op deze manier onderhouden door het volk. Hoewel daar wel eens misbruik van is gemaakt, neemt het niet weg dat Gods dienstknechten vandaag nog steeds onderhouden moeten worden. En je zult ook vandaag gezegend worden wanneer je hen ondersteunt in het werk dat zij doen voor God en voor ons.

‘Wij hebben geestelijk zaad in jullie gezaaid. Is het dan teveel gevraagd dat wij eten en drinken oogsten? Als andere apostelen door de gelovigen verzorgd worden, hebben wij daar toch ook recht op? Maar wij hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. Wij hebben er niet over gesproken omdat u anders misschien niet had geluisterd naar het goede nieuws van Jezus Christus. Weet je niet dat de mannen die in het huis van God werken, eten wat in dat huis gebracht wordt? En dat zij die voor het altaar zorgen, een deel krijgen van het offer dat op het altaar wordt gelegd? Zo heeft de Here ook gezegd dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen.’
– 1 Korinthiërs 9:11-14

Er zijn nog veel andere soorten offers, bijvoorbeeld ‘dankoffers’ als teken van dank en waardering als God iets goeds voor je heeft gedaan. Ik hoop dat deze lessen over geven jou hebben geholpen om ook een gever te worden. Dit zal Gods stroom van zegen voor jouw leven losmaken, en je zult veel meer gaan genieten van alles wat God jou geeft!

Tags:
Next Post

Discipelprofiel: Jakobus