Lifestyle - Psalm Story NOV

Psalm Story: Psalm 142

De Bijbel telt wel 150 psalmen, waarvan de meeste zijn geschreven door David. Naast koning was hij ook herder, musicus, dichter, legeraanvoerder en profeet. In de psalmen zien we dat David naar God toe ging met zijn blijdschap, dankbaarheid en lofprijzing, maar ook met zijn boosheid, verdriet, angst en vragen.

Het achtergrondverhaal van Psalm 142 vinden we in 1 Samuël 22-24. Koning Saul had het op David gemunt en wilde hem doden. Na afscheid te hebben genomen van zijn beste vriend Jonathan, moest David vluchten voor zijn leven. Via de steden Nob en Gat vluchtte hij naar de grot van Adullam.

Daarna hield David zich schuil in de bergvestigingen van de woestijn Zif. Er staat: ‘Dagen achtereen achtervolgde Saul hem, maar de Here liet niet toe dat hij David vond.’ Dan lezen we dat David zich verstopte in een grot in het bergland van Engedi. Het was in een van deze grotten dat David het gebed schreef van Psalm 142.

David stort in dit gebed zijn hele hart uit voor God. Hij vertelt Hem al zijn ellende. Soms wordt het hem even te veel en weet hij niet hoe hij verder moet. Maar God weet dit wél. Hij verwacht zijn hulp niet van mensen, maar van God alleen. Ook erkent hij dat God de beste Schuilplaats is en dat Hij het aan God te danken heeft dat hij nog leeft.

Hij deelt niet alleen al zijn ellende met God, maar spreekt ook zijn verwachting uit. Wanneer God hem uit zijn diepe ellende redt, zal hij Zijn naam prijzen. Wat een voorbeeld voor ons vandaag. Wij mogen God nu al loven en prijzen voor Zijn uitkomst en voorziening.

Psalm 142

2 Hardop roep ik naar de HERE en ik smeek Hem naar mij te luisteren. 3 Ik stort mijn hele hart voor Hem uit, al mijn ellende vertel ik Hem. 4 Als alles mij te veel wordt, weet U hoe ik verder moet. Men zet vallen voor mij op het pad dat ik moet gaan. 5 Ik kijk naar rechts en zie uit naar hulp, maar geen mens kijkt naar mij om. Ik heb geen plek om te schuilen en niemand vraagt hoe het met mij gaat. 6 HERE, ik roep naar U: ‘U bent de beste plaats om te schuilen. U houdt mij in leven. 7 Luister naar mijn smeekgebed, ik ben zo verzwakt. Bevrijd mij van de vijanden die mij achtervolgen, zij zijn veel sterker dan ik. 8 Leid mij uit deze diepe ellende, dan zal ik Uw naam prijzen. Als U mij redt, zullen oprechte mensen om mij heen komen staan.’
– PSALM 142

Lees ook: ‘Bemoedigende Woorden: Hoop voor de toekomst’

Tags: