Punt-van-contact

Punt van contact DEEL 1

Het Woord van God is het machtigste woord dat er bestaat. In de Bijbel lezen wij dat het Woord van God scheppende kracht heeft. Wanneer God spreekt, dan gebeurt het. Wij moeten leren om het Woord van God in ons leven te hebben en uit te spreken.

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.’ – Johannes 1:1-3, 14

‘Zo is Mijn Woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.’ – Jesaja 55:11

Gods Woord is zaad. Het zaad produceert en brengt tot stand. We moeten leren spreken wat het Woord van God zegt, omdat de woorden die we uitspreken, kracht hebben. Wat je zaait, zal je oogsten. Gods Woord is van scheppende kracht.

Zeg niet: ‘Het gaat niet. Ik kom om.’ Maar zeg: ‘Heer, met U kom ik erdoorheen. U bent met mij. Heer, U bent mijn Geneesheer. U bent mijn Rots. U bent mijn Toevlucht. Wat ik zaai, zal ik oogsten!’

Het Woord van God zal binnen in je geloof produceren. Dat geloof binnen in je zorgt ervoor dat je Gods Woord gaat uitspreken. Daarom moet je Gods Woord lezen en belijden. Lees de Bijbel hardop en spreek Bijbelteksten uit, zoals:

‘De Here is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd, als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van Uw zegen!’ – Psalm 23:1-2,4-5

‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Het Woord van God moet in ons zijn. Het Woord van God is vandaag nog even krachtig. Jezus is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. God leeft in het nu. Het Woord van God zal vandaag ook voor jou en mij werken tot genezing, tot bevrijding en tot verlossing, als wij het willen geloven en belijden.

Gods Woord is van scheppende kracht
In de Bijbel lees ik telkens: ‘En God zei…’ God zei niet: ‘Oh, als het mogelijk is, laat er dan misschien licht zijn. Ik weet niet of het werkt, maar Ik zal het maar uitspreken. Ik zie wel of het komt of niet.’  Nee, Gods Woord is krachtig. Gods Woord spreekt tot jou. Gods Woord schept. God zei: ‘Laat er licht zijn’, en er was licht.

Toen Jezus hier op aarde was, zei Hij niet: ‘Wandel maar. En als het niet kan, dan moet je maar je kruis dragen. Maar goed, probeer het maar.’ Nee, zo sprak Jezus niet. Hij zei tegen blinde Bartimeüs: ‘Omdat je op Mij vertrouwt, ben je genezen.’

Als je het moeilijk hebt, moet je geen mensen om je heen hebben die met je in de put gaan zitten. Je hebt mensen nodig die positief zijn, met liefde en bewogenheid spreken en je woorden van hoop brengen en zeggen: ‘Door de wonden in Jezus’ lichaam ben jij genezen. God geeft jou nieuwe kracht!’

Je hebt het Woord van God nodig! De Bijbel moet weer de centrale plaats krijgen die het toekomt. Vandaag gaat men enorm af op gevoelens en eigen gedachten, maar die ontmoedigen. Wanneer we het Woord van God geloven én hardop uitspreken, brengt dit overwinning en blijdschap in ons leven.

Als je uitgeput bent, zeg dan dat God jouw kracht en jouw Rots. Ga het Woord van God uitspreken. Wat je zaait, zal je oogsten. Je blijft wat je bent. Je krijgt wat je bidt. In plaats van ‘arm’, zeg je: ‘rijk in Hem’. In plaats van ‘zwak’, zeg je: ‘sterk in Hem’. Door dit uit te spreken, gaat het Woord van God in je leven. Het Woord van God is van scheppende kracht in je leven. Je moet anders gaan spreken en denken.

Geloven en weten
Vandaag is het moeilijk om dit geloof te prediken aan de mensen in het Westen, want men is gewend om alles eerst te analyseren. Zo blijft er geen geloof meer over. De Bijbel zegt:

‘Als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ – Hebreeën 11:6

Er is een verschil tussen weten en geloven. Vaak kunnen wij hierin geen onderscheid maken. In het Westen weten wij veel; we krijgen veel onderwijs. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. De Bijbel is mij met de paplepel ingegoten. Maar toen ik in de crisis van mijn leven kwam, kon het ‘weten’ mij niet helpen.

Papa Maasbach zei dan tegen mij: ‘WAT MOET IK JOU NOG ZEGGEN? JE WEET HET ALLEMAAL. MAAR HET WETEN BRENGT JE ER NIET DOORHEEN. HET WETEN BRENGT JE OOK GEEN WONDER. WAT EEN WONDER BRENGT, IS HET GELOVEN IN GODS WOORD. GELOOF!’

Uiterlijke geloofshandeling
Hoe weet je dan of iemand gelooft? Dat kan je aan een uiterlijke geloofshandeling zien. Mensen vragen mij wel eens: ‘Waarom vraag je mensen om hun hand op hun hart, de tv of de Bijbel te leggen?’ Ik vraag dat omdat het zo belangrijk is. Aan hun uiterlijke geloofshandeling kan je namelijk zien dat ze innerlijk geloof hebben.

Mensen die niet geloven, zullen hun hand niet naar mij uitstrekken. Ze zullen hun hand niet op de Bijbel leggen of naast hun bed of bank neerknielen. Toen de bloedvloeiende vrouw de zoom van Jezus’ kleding aanraakte, was dat de uiterlijke geloofshandeling van wat zij innerlijk geloofde.

De zoom van Jezus’ kleding was niet magisch. De tv, de Bijbel, je hart is niet magisch. Wat belangrijk is, is je geloof in Gods Woord. Geloof je dat Hij jouw Geneesheer is en dat Hij je kan genezen? Als je het écht gelooft, dan kan het niet anders dan dat het Woord van God gaat werken en dat het wonder zal gebeuren.

Heb je een wonder van God nodig? Geloof je echt dat Jezus Christus, Gods enige Zoon, ook voor jou aan het kruis op Golgotha is gestorven om jouw zonden, ziekten en pijn te dragen; om je te bevrijden van welke verslaving dan ook? Dan mag je jouw hand op je hart, de Bijbel of dit scherm leggen. Of je kan neerknielen op de plaats waar je bent. Het is de uiterlijke handeling van wat je echt in je hart gelooft. Jezus is de Geneesheer. Het is jouw geloof en Zijn kracht die jou zullen genezen.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader, ik dank U dat ik tot U mag komen in Jezus’ naam. Ik voel mij ziek en vraag U om mij te helpen. Ik heb Uw genezing nodig. In Uw Woord hebt U gezegd dat ik door de wonden in Jezus’ lichaam genezen ben (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24). En Psalm 103:3 zegt dat U al mijn ziekten geneest. Ik dank U dat Jezus voor ál mijn ziekten heeft betaald door Zijn offer aan het kruis van Golgotha. Ik geloof Uw Woord, Heer, en sta op Uw beloften. In het geloof neem ik mijn genezing aan en ik dank U voor Uw goedheid en genade. Ik wil U voor altijd eren en aanbidden. Amen!’

Lees ook: ‘Punt van contact DEEL 2’

Tags:
Vorig artikel

De vlammende kerk DEEL 1

Volgend artikel

Wallpaper: Hebreeën 13:8