Punt-van-contact

Punt van contact DEEL 2

God is een God van wonderen. Dit lezen we duidelijk in de Bijbel. Hij wil ook graag een wonder doen in jouw leven. In Johannes 14:13-14 staat: ‘Wat je in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen … Als jullie Mij iets vragen in Mijn naam, zal Ik het doen.’ Lees in deze serie hoe jij je geloof in werking kunt stellen en een wonder van God kunt ontvangen, door een punt van contact te maken.

Wat is punt van contact?
Een punt van contact is hét middel om je geloof tot God te laten stromen, waardoor jouw geloof en Gods kracht van genezing, verlossing, bevrijding en redding samenkomen en je wonderen van God kunt ontvangen. Een punt van contact doet vier dingen:

I – Het richt je aandacht en je ogen op Jezus
In plaats van je zorgen te maken over de toekomst, focus je je aandacht, je denken en je hart op Jezus Christus, de grote Wonderwerker. Daarmee is je oog niet meer gericht op je ziekte en nood, maar op Hem die een wonder voor je kan doen en je kan genezen, verlossen, bevrijden en redden.

II – Het stelt de tijd en plaats vast
Stel dat ik tegen je zeg: ‘Ik zie je morgen.’ Jij vraagt: ‘Hoe laat en waar?’ Ik antwoord: ‘Maakt niet uit!’ Dan is de kans klein dat wij elkaar morgen zullen ontmoeten. Maar als ik zeg: ‘Ik zie je aanstaande zondag om 10.15 uur in The Blessing Den Haag’, dan weet ik zeker dat wij elkaar zullen ontmoeten. We hebben namelijk een tijd en plaats vastgesteld waar we elkaar zullen ontmoeten. Hierdoor schep je ook een verwachting, die belangrijk is om je wonder te ontvangen.

III – Het maakt dat je geloof niet dood en passief is
Een punt van contact stelt je geloof in ­werking door een handeling van geloof. Het is die handeling die laat zien dat je écht gelooft. Je kunt namelijk ­zeggen dat je geloof hebt, maar er nooit naar ­handelen. Maar je moet tot het punt ­komen dat je geloof uit je hart gaat stromen. Op datzelfde moment zal Gods kracht in je geest, ziel en lichaam stromen.

IV – Het is iets waaraan je je kunt vasthouden
Als God gisteren een wonder voor je gedaan heeft, staat de boze vandaag aan je deur te kloppen dat er niets is gebeurd. Bijna iedereen die genezing van God ontvangen heeft, zal hiermee te maken krijgen. De boze is erg goed in het zaaien van twijfel.

Hij zegt: ‘Je hebt nog steeds de symptomen. Er is niets gebeurd. Je bent helemaal niet ­genezen.’ Maar houd je dan vast aan je punt van contact en zeg: ‘Duivel, jij legt die ziekte niet opnieuw op mij, want Jezus Christus is voor mij aan het kruis gestorven en door de wonden in Zijn lichaam ben ik gezond!’ (zie Jesaja 53:5). Door vast te houden aan je punt van contact, houd je ook je genezing vast.

De storm op het meer
Jezus wilde Zijn discipelen geloof leren. Op een dag stapte Hij met Zijn leerlingen in een boot en zei:

‘‘Kom, wij gaan naar de overkant van het meer.’ Tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. ‘Meester! Meester,’ schreeuwden zij, ‘wij vergaan!’ Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het bladstil. ‘Waar was jullie geloof?’ vroeg Hij Zijn leerlingen.’ – Lucas 8:22-25

‘Waar was jullie geloof?’ Jezus zei niet dat Zijn discipelen geen geloof hadden. Met deze vraag wilde Hij weten wat ze met hun geloof ­hadden gedaan. ‘Waar was jullie geloof toen, in die crisis, in die storm, in die ­moeilijkheden?’ De apostel Paulus zegt:

‘Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van jullie: beoordeel jezelf eerlijk en denk niet te hoog van jezelf, bepaal je eigen waarde naar de mate van het geloof dat je van God ontvangen hebt.’ – Romeinen 12:3

Met andere woorden: geloof is een gift van God dat wij allemaal al bezitten! Maar het is niet genoeg om alleen maar geloof te hebben. Als je een wonder van God wilt ontvangen, dan zal je vandaag je geloof in werking moeten stellen. Alleen dan kan het geloof het werk doen waarvoor God het jou gegeven heeft. Jezus zei:

‘Omdat jullie zo weinig geloof hebben. Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen: ‘Ga weg’ en dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je.’ – Mattheüs 17:20

Een handeling van geloof
Je geloof in werking stellen betekent dat je iets doet met het geloof binnen in je. Je houdt het niet vast en je blijft niet passief. Passief betekent dat je niet handelt, maar afwacht en niets doet. Passief geloof is dood geloof, en dood geloof doet niets.

‘Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. Je moet het ook laten blijken uit wat je doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos.’ – Jakobus 2:17

Het is nodig dat ons geloof uit ons hart tot God gaat stromen door een handeling van geloof. Jouw handeling van geloof zegt: ‘Ik geloof dat God mij kan genezen, verlossen, bevrijden en redden, wat mijn nood ook is!’ God heeft redding voor je ziel en genezing voor je lichaam in Zijn hand. De Bijbel zegt dat God een overvloedige voorraad heeft om in al je noden te voorzien.

Alles ligt in Zijn hand, maar je moet wel je geloof laten zien om van God te ontvangen wat je nodig hebt.

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus jou alles geven wat je nodig hebt.’ –  Filippenzen 4:19

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader, ik dank U dat ik tot U mag gaan in Jezus’ naam. Ik voel mij erg ziek en vraag U om mij te helpen. Ik heb Uw genezing nodig en in Uw Woord hebt U gezegd dat ik door Jezus’ striemen genezen ben (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24). En Psalm 103:3 zegt dat U al mijn ziekten geneest. Ik dank U dat Jezus voor ál mijn ziekten heeft betaald door Zijn offer aan het kruis van Golgotha. Ik geloof Uw Woord, Heer, en sta op Uw beloften. In het geloof neem ik mijn genezing aan. Ik dank U voor Uw goedheid en genade. Ik eer en aanbid U voor altijd. Amen!’

Lees ook:‘Punt van contact DEEL 3’

Tags: