Punt van contact DEEL 3

God is een God van wonderen. Dat lezen we duidelijk in de Bijbel. Hij wil ook graag een wonder doen in jouw leven. In Johannes 14:13-14 staat: ‘Wat je in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen … Als jullie Mij iets vragen in Mijn naam, zal Ik het doen.’ Lees in deze serie hoe jij je geloof in werking kunt stellen en een wonder van God kunt ontvangen. In de Bijbel vinden we veel voorbeelden hoe we ons geloof kunnen gebruiken als een punt van contact.

Jaïrus had een punt van contact
In Marcus 5 lezen we het verhaal van Jaïrus. Op zekere dag werd zijn dochter vreselijk ziek. Als een liefhebbende ­vader deed hij er alles aan om zijn dochter beter te maken. Maar niets hielp; het werd alleen maar slechter. Terwijl Jaïrus aan de ene kant dacht aan zijn vreselijk zieke dochter, dacht hij aan de andere kant aan de genezende kracht van Jezus Christus, waarvan hij gehoord had.

Jaïrus had voor zichzelf een punt van contact vastgesteld en zei in zijn hart: ‘Als Jezus naast het bed van mijn dochter staat en Zijn hand op haar legt, zal zij gezond worden.’ Met dit punt van contact in zijn hart, ging Jaïrus op zoek naar Jezus. Hij vond Hem tussen een grote menigte van mensen. De Bijbel zegt:

‘Er kwam een man naar Hem toe die voor Hem op de knieën viel. Het was Jaïrus, de leider van een synagoge uit de buurt. Hij was radeloos omdat zijn dochtertje op sterven lag. ‘Wilt U alstublieft meekomen om Uw handen op haar te leggen,’ smeekte hij, ‘dan zal ze beter worden en blijven leven.’’ – Marcus 5:22-23

Jezus zag de overtuiging in het hart van Jaïrus. Hij zag dat Jaïrus geloof had dat zijn dochter gezond zou worden op het moment dat Jezus Zijn handen op haar zou leggen. Daarom ging Jezus met Jaïrus mee naar zijn huis.

Jaïrus stelde de tijd en plaats vast
Omdat Jaïrus een punt van contact had, stelde hij daarmee ook de tijd en de plaats vast om van God te ontvangen. Namelijk: bij hem thuis, op het moment dat Jezus Zijn handen op zijn dochter zou leggen. Maar Jezus en Jaïrus waren nog niet eens op weg, of er kwam een boodschapper met slecht nieuws:

‘Terwijl Hij nog met haar sprak, kwamen er mensen met een boodschap voor Jaïrus. ‘Uw dochter is al gestorven. Het heeft nu geen zin meer dat de Meester met u meegaat.”
– Marcus 5:35

Kan je de schok voorstellen die door ­Jaïrus heen moet zijn gegaan toen hij dit slechte nieuws hoorde? Hij had al zijn hoop op Jezus gesteld, die met dit nieuws in één keer de grond werd ingeboord. Maar weet je wat zo mooi is? De Bijbel vertelt: ‘Jezus hoorde het.’ Jezus hoorde het slechte nieuws en bemoedigde Jaïrus met de woorden:

‘Wees niet ongerust, blijf geloven.’ – Marcus 5:36

Dit zegt Jezus vandaag ook tegen jou, in welke omstandigheden je ook zit. ‘Wees niet ongerust. Wees niet bang. Laat geen angst en vrees toe in je hart. Maar houd je vast aan het punt van contact dat je in je hart hebt gemaakt.’ Als je vasthoudt aan je punt van contact, houd je ook vast aan Jezus. En een hart dat vol van Jezus is, heeft geen plaats voor angst en vrees.

Jaïrus ontvangt zijn wonder
Toen Jezus en Jaïrus bij het huis aankwamen, klonk er gehuil en gejammer. Jezus ging naar binnen en zei:

‘‘Waarom maakt u zo’n lawaai? Waar is dat gehuil voor nodig? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Zij lachten Hem in Zijn gezicht uit. Maar Jezus stuurde ze allemaal de deur uit en ging samen met de ouders en Zijn drie leerlingen naar de kamer van het kind.’
– Marcus 5:39-40

Wat bedoelde Jezus hiermee? De boodschapper had toch echt gezegd dat het kind gestorven was. Jezus bedoelde dat het kind nog niet voorbij het punt van geloof was. Met andere woorden: ‘Of het kind nu ziek of dood is, als je geloof in Mij hebt, dan zal het kind gezond worden.’ De mensen lachten Hem in Zijn gezicht uit.

De Bijbel zegt dat Jezus al die spotters en ongelovigen de deur wees. Vergeet niet dat dit hoogstwaarschijnlijk wel de vrienden en familieleden van Jaïrus en zijn vrouw waren. Maar Jaïrus hield vast aan zijn punt van contact en liet Jezus Zijn gang gaan. Jezus ging samen met Jaïrus en zijn vrouw, en Zijn drie leerlingen, de kamer van het kind binnen. Eindelijk brak het grote moment aan.

Dit was hét moment dat Jaïrus had vastgesteld voor de ­genezing van zijn dochter. Plotseling gebeurde ­alles snel achter elkaar. Jaïrus zag dat Jezus het kind aanraakte. Hij hoorde Hem zeggen: ‘Kind, sta op!’ Op datzelfde moment voelde Jaïrus zijn geloof uit hem stromen om contact te maken met de genezende kracht van Jezus. En op het ­moment dat het geloof van Jaïrus en de kracht van Jezus samenkwamen en elkaar raakten, vertelt de Bijbel ons:

‘Het meisje, dat twaalf jaar was, sprong uit haar bed en kon meteen weer lopen! Haar ouders wisten niet wat zij zagen. Zij waren er helemaal ondersteboven van.’ – Marcus 5:42

Wat een wonder! Het kind leefde en was helemaal genezen! Het gebeurde precies zoals Jaïrus in zijn hart had vastgesteld. Het punt van contact gaf hem moed en kracht toen de situatie hopeloos leek en alles uit elkaar dreigde te vallen.

Lees ook: ‘Punt van contact DEEL 4’

Tags:
Next Post

POINT: Ben jij geschikt? DEEL 4