Punt-van-contact

Punt van contact DEEL 4

God is een God van wonderen. Dat lezen we duidelijk in de Bijbel. Hij wil ook graag een wonder doen in jouw leven. In Johannes 14:13-14 staat: ‘Wat je in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen … Als jullie Mij iets vragen in Mijn naam, zal Ik het doen.’ Lees in deze serie hoe jij je geloof in werking kunt stellen en een wonder van God kunt ontvangen, door een punt van contact te maken.

Mijn punt van contact-ervaring
Ik heb zelf ook zo’n punt van contact-ervaring in mijn leven meegemaakt. Het was in de tijd dat mijn vader, Evangelist Johan Maasbach, 23 jaar lang elke zondagmorgen over Radio Luxemburg de boodschap bracht.

Aan het einde van de boodschap zei mijn vader altijd: ‘Als ik ga bidden voor u, voor een ­wonder, leg dan uw hand op de radio, terwijl ik in de studio de microfoon aanraak als punt van contact.’ Ik weet nog goed dat ik als tienerjongen echt panische angst had voor de tandarts.

Op een keer, in de nacht van zaterdag op zondag, had ik verschrikkelijke kiespijn. Ik wist dat mijn vader de volgende morgen over de radio zou spreken en zou vragen om in het geloof je hand op de radio te leggen. Ik luisterde altijd naar zijn boodschappen, zoals zo velen in die tijd.

Velen hebben een wonder van God ontvangen. Ik stelde de tijd en plaats vast voor mijn genezing en zei: ‘Morgenochtend, als Gods dienstknecht vraagt om je geloof in werking te stellen door je hand op de radio te leggen, dan doe ik dat en geloof ik dat God mij zal aanraken.’ Dat was mijn punt van contact.

Ik kon niet ­wachten tot dit moment zou aanbreken. Het moment dat ik in ­gehoorzaamheid mijn hand op de radio legde en het gebed meebad, was het ­moment dat mijn geloof uit mijn hart tot God stroomde. Op ­datzelfde ­moment voelde ik plotseling Gods kracht door mij heen stromen.

Het ­grote wonder was dat niet alleen de kiespijn weg was, maar ook de angst om naar de tandarts te gaan. Tot op de dag van vandaag ben ik hiervan ­bevrijd! Die hand op de radio en die hand op de microfoon bracht Gods kracht en mijn geloof samen. Dat punt van contact was heel belangrijk. Ik moest mijn ­geloof in werking stellen om mijn wonder van God te ontvangen.

Geloof in actie
Het principe van het in werking stellen van het geloof zien we heel vaak in de Bijbel.

I – Mozes stelde zijn geloof in werking door zijn staf over de Rode Zee uit te strekken. Er baande zich een pad door de zee, waardoor God Zijn volk bevrijdde uit de macht van de Egyptenaren.

II – David gebruikte een slinger en een steen om zijn geloof in werking te stellen en daarmee de reus Goliath te verslaan.

III – Naäman, de vijfsterrengeneraal die melaats was, moest zich zeven keer onderdompelen in de vieze Jordaan, en hij werd helemaal gezond.

IV – Een vrouw die twaalf jaar lang ziek was en aan bloedvloeiingen leed, stelde haar geloof in werking. Zij zei tegen zichzelf: ‘Als ik Jezus’ kleren maar kan aanraken, dan zal ik beter worden.’ En toen zij dit deed, ontving zij haar wonder.

V – De blinde man moest zijn ogen gaan wassen in het badwater van Siloam. Toen hij dit deed, werd hij helemaal gezond.

VI – De lamme man, tegen wie Jezus zei: ‘Neem je bed op en ga lopen’, moest opstaan, zijn matras oppakken en gaan lopen. Hij gehoorzaamde en kon lopen.

VII – De blinde Bartimeüs moest hard schreeuwen om Jezus staande te houden en Zijn vraag beantwoorden: ‘Wat kan Ik voor je doen?’ Hij antwoordde meteen in geloof: ‘Ik wil zo graag kunnen zien!’

XIII – De tien melaatsen moesten aan de priester laten zien dat ze genezen waren, terwijl hun huid nog vol melaatsheid was toen ze op weg gingen. Maar zij stelden hun geloof in werking door te ­gehoorzamen, en werden helemaal genezen.

IX – De weduwe van Sarefat moest eerst een koek bakken voor Elia, de dienstknecht van God. Toen ze dat in geloof en gehoorzaamheid deed, raakte de meel in de pot niet op en hield de olie niet op met stromen tot de hongersnood voorbij was.

Telkens lezen we in de Bijbel dat Jezus zei: ‘Door je geloof ben je gered.’ ‘Door je geloof ben je genezen.’ ‘Het gebeurt zoals je gelooft.’ Er was dus steeds een handeling van geloof nodig, voordat het wonder kon gebeuren.

Verwacht een wonder van God
God houdt van jou en wil een wonder voor jou doen. Of het nu een wonder van genezing, verlossing, bevrijding of redding is.

God respecteert altijd dat wat wij in ons hart als punt van contact gebruiken om ons geloof in werking te stellen. Jezus reageert altijd, ook vandaag, op de nood van mensen, als wij tot Hem komen in geloof en in gebed. Wat God toen deed voor anderen, wil Hij nu ook voor jou doen. Zijn kracht om wonderen te doen, is niet veranderd. De Bijbel zegt:

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ – Hebreeën 13:8

Hoe staat het vandaag met jou?
Heb jij een wonder van God nodig? Waar jij je ook bevindt, Gods wonderwerkende kracht is heel dicht bij jou. Laat mijn hand jouw punt van contact zijn, waarin jouw geloof en Gods kracht samenkomen. Geloof dat als onze handen elkaar raken en we samen tot God zullen bidden, de genezende, verlossende en bevrijdende kracht van Jezus Christus door mijn hand in jou zal stromen en het wonder zal doen. Jouw geloof stroomt tot Hem, en Zijn kracht stroomt tot jou. Dit is het punt van contact om jouw wonder te ontvangen!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here Jezus, als punt van contact raak ik U aan zoals die vrouw, die in geloof de zoom van Uw kleed aanraakte en helemaal gezond werd. Ik vraag U, Here Jezus, dat als ik mijn hand op die van Uw dienstknecht leg, U mij helemaal geneest en mij tegemoet komt in alle noden die ik heb. Ik vraag dit in de naam van Jezus Christus. Ik geloof het en ik neem het aan. Amen!’

Lees ook: Droom groot & verwacht een wonder van God’

Tags:
Vorig artikel

De vlammende kerk DEEL 4

Volgend artikel

De vlammende kerk DEEL 3