Dit is mijn wonder: Selena Munnik

Selena (16) had last van angst en vrees. Maar Jezus heeft haar nieuwe hoop gegeven. Dit is haar wonder.

‘Ik heb altijd al een soort vrees gehad voor de vijand. Soms zelfs zo erg dat ik al ontmoedigd raakte als ik na de dienst ook maar één stap buiten de kerk had gezet. Ook lag ik soms ’s nachts in mijn bed te zweten. Satan is de vader van de leugen en hij weet precies op welke punten hij je kan raken. Hij wil je bang maken, zodat alle hoop verloren lijkt. Maar elke keer als ik de volgende tekst uit Jozua 1:8 lees, krijg ik nieuwe hoop en kan ik weer alles aan: ‘‘Wees niet bang voor hen,’ zei de HERE tegen Jozua, ‘want Ik heb hen al aan u overgegeven om hen te vernietigen. Niet één van hen zal het tegen u kunnen opnemen.’’ God zei dit tegen Jozua, maar Hij zegt dit ook tegen jou en mij. God is de grote Overwinnaar. En omdat Hij ook mijn Here is, ben ik overwinnaar. Ik hoef niet bang te zijn, want mijn vijanden zijn aan mij overgegeven. Ik zal hen vernietigen in de naam van Jezus Christus, die heeft overwonnen op Golgotha. Alles en iedereen kan een Goliath in ons leven zijn. Maar Goliath werd verslagen door de Almachtige met een slinger en een steen. God spreekt over ons als overwinnaars. Het is belangrijk dat wij ons ook als winnaars gedragen. Ik ben dankbaar dat ik door Jezus nooit als verliezer uit de strijd zal komen, maar altijd zal winnen.’

Tags: