Silas-&-Rebecca2

Share your story: Silas & Rebecca Berkhout

Silas (31) en Rebecca (28) zijn inmiddels drie jaar getrouwd en voelen zich enorm door God gezegend.

Silas

‘Heel mijn leven heb ik geprobeerd mijn wensen en verlangens te volbrengen uit eigen kracht. Maar uiteindelijk bleef mijn hart leeg en verlangde ik naar meer. Ik was altijd onrustig. Pas na mijn bekering kreeg ik in de gaten dat de wereldse dingen tijdelijk zijn en onbelangrijk.

Vanaf dat moment ging ik bidden voor alles wat ik nodig had en werd mijn leven rustig. Ik ontdekte dat het waar is wat de Bijbel zegt in Mattheüs 7:7-8:

‘Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.’

Ik probeerde niet meer alles uit eigen kracht te doen, maar werd voortaan geleid door God. Alles waarvoor ik eerst moest zwoegen, deed Hij voor mij. God heeft mij boven mijn verwachtingen gezegend. Ik leef nu in de rust en zekerheid van de Heer.

Ook vandaag weet ik dat God mij hoort als ik tot Hem bid. Zelfs mijn kleinste gebeden worden verhoord. Hij zorgt ervoor dat er steeds nieuwe dingen op mijn pad komen. En als God het voor mij kan doen, kan Hij het ook voor jou doen. Sta op Zijn beloften en leef in het geloof.’

Rebecca

‘Toen ik in 2015 trouwde met mijn man, verhuisde ik vanuit Den Haag naar Someren in Brabant. Ik gaf mijn werk op, sociale contacten, hobby’s en mijn veilige, vertrouwelijke omgeving. Hoewel wij elk weekend naar Den Haag kwamen, had ik moeite om mijn draai te vinden.

Ik was actief op zoek naar een baan, maar had nog geen werk gevonden. Hoewel ik erg gelukkig was met mijn man, voelde ik mij angstig en had ik spanningen over mijn toekomst en werk. Ik gaf mijn zorgen steeds opnieuw aan God. Ik vroeg Hem om mij te leiden naar een mooie baan, waarin ik ook een getuige mag zijn voor anderen.

Ik had verschillende sollicitatiegesprekken, maar telkens werd ik afgewezen. Na drie maanden besloot ik mijn sollicitatiebrief en cv persoonlijk af te geven bij een kinderopvang. Vanaf dat moment is alles heel snel gegaan.

Ik begon als invaller, maar nu, zo’n twee jaar later, ben ik coördinator geworden van vier locaties buitenschoolse opvang! Ik coach ook medewerkers. Ik voel me zo gezegend! Ik geloof dat God mij echt kracht heeft gegeven door de moeilijke tijd heen.

God is goed en Hij wil jou het beste geven. Ik wil je bemoedigen om al je zorgen aan God te geven. Hij zal in alles voorzien. De Bijbel zegt in Psalm 31:8:

‘Ik zing het uit en verblijd mij over uw goedheid en liefde. Want U hebt naar mij omgezien in mijn ellendige toestand, U kende mijn angst en spanningen.’

Verblijd je in Hem!’

Tags: