share my story - denneboom

Share your story: Familie Denneboom

De familie Denneboom, bestaande uit Daniël (39), Sifra (39), Joël (13), Alisha (11), Senna (8) en Naomi (6), zijn een gelukkig en gezegend gezin. Dit is hun verhaal.

‘We zijn een ‘happy family!’

Hoewel Daniël en Sifra beiden zijn opgegroeid in de kerk, maakten ze pas op latere leeftijd hun echte bekering mee. Daniël: ‘Toen ik zestien jaar was, werd ik bij naam naar voren geroepen door een gastspreker, die mij niet kende. Ik besefte dat God mij persoonlijk riep.’ Dit betekende voor hem een ommekeer en hij besloot God gehoorzaam te zijn en zijn leven met God te leven. Sifra had thuis een ontmoeting met Jezus, nadat ze het in wanhoop uitriep tot God. Ze had een minderwaardigheidscomplex en wilde zelfs een einde aan haar leven maken. Maar God kwam en sprak tot haar: ‘Ik houd van je; je bent goed genoeg.’ Dat was voor haar een keerpunt in haar leven. Op dat moment liet ze alles los en zei: ‘Heer, ik ga alleen voor U. Ik wist al dat U bestond, maar nu heb ik U echt ontmoet.’

Toen ze zes jaar geleden van The Blessing Vlaardingen hoorden, zijn ze uit nieuwsgierigheid een kijkje gaan nemen, waarna ze niet meer zijn weggegaan. Daniël: ‘Wij zijn echt familiemensen en The Blessing is echt een familiegemeente. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het huwelijk- en gezinsleven. Wat ik erg mooi vind, is hoe de kinderen opgaan in vriendschappen met andere kinderen en geen samenkomst willen missen.’ In The Blessing Vlaardingen zijn ze actief betrokken. Daniël doet kinderwerk en Sifra heeft de verantwoording over de Bookstore.

Naast het drukke gezinsleven hebben Daniël en Sifra beiden hun eigen ondernemingen. Daniël houdt zich vooral bezig met internetmarketing en Sifra heeft een eigen kraamzorgbureau en een lactatiekundige praktijk. Hoe combineren ze hun drukke leven met God en de kerk? Daniël: ‘Het belangrijkste is dat we allebei God op de eerste plaats hebben staan, nog voor ons werk en ons gezin.’ Sifra: ‘Het staat voor ons vast dat we op woensdag, vrijdag en zondag en op hoogtijdagen naar de kerk gaan. De rest wordt daaromheen gepland. Daarnaast zorgen we er altijd voor dat een van ons thuis is voor de kinderen.’

Hoewel Daniël zelf is opgegroeid zonder vader en daardoor geen goed natuurlijk voorbeeld heeft gehad, rolde hij betrekkelijk eenvoudig in het vaderschap. ‘De relatie die ik met mijn kinderen heb, heeft mij geleerd wat voor relatie God de Vader met mij wil hebben.’

Ze voelen zich als gezin echt deel van The Blessing Churches en zijn een ‘happy family’. Op veel gebieden in hun huwelijk en gezin mogen ze Gods zegen ervaren. Sifra: ‘God is zo genadig en Hij laat door alles heen constant Zijn liefde zien en voorziet in alles wat we nodig hebben.’ •

Elk weekend een nieuwe Share Your Story op maasbachradio.com.

Tags: