share my story-bastiaans

Share your story: Lisa en Mark

Lisa (25) en Mark (19) verloren in 2013 hun moeder aan kanker. Toch geloven ze nog steeds dat God vandaag kan genezen. Dit is hun verhaal.

‘Wij geloven nog steeds met ons hele hart dat God de Geneesheer is.’

Ongeveer vijf jaar geleden kreeg Jeannette, de moeder van Lisa en Mark, te horen dat ze ongeneeslijke kanker had in haar darmen. De kanker was uitgezaaid en het enige wat de artsen nog konden doen, was haar palliatief behandelen om haar leven nog enigszins te verlengen. Dit nieuws sloeg bij hen in als een bom. Lisa: ‘Mijn moeder leerde ons al op jonge leeftijd dat alles wat God doet, goed is, dat ons leven in Zijn hand is en dat Hij onze Geneesheer is. Ik dacht: als iemand die net zulk nieuws heeft gehoord zo’n houding kan hebben, dan kan ik dat zeker.’ Daarna gingen ze als gezin door de meest moeilijke tijd heen die ze ooit hebben gehad. Maar wel met een overwinnend gevoel, en niet terneergedrukt of wanhopig. Mark: ‘In het ziekenhuis vertelde mijn moeder anderen over Jezus. Door haar positieve houding was ze een grote inspiratie voor ons allemaal.’ Haar lichamelijke conditie verslechterde met de dag, tot het punt dat deze bijna ondraaglijk werd. Op 12 juli 2013, vlak voordat ze stierf, bad ze met een luide stem tot God: ‘Mijn leven is in Uw hand. Help mij, Here.’ Ook bad ze dat ze niet wilde dat de mensen zouden zeggen dat haar God niet kon genezen. Daar streed ze tot het laatste moment voor. Mark: ‘Mijn moeder is niet gestorven als verliezer, maar als winnaar, want ze heeft haar geloof tot de laatste seconde behouden. Ze draagt nu de overwinnaarskroon in de hemel.’

De periode die daarop volgde, voelden ze zich als gezin gedragen door de Here. Natuurlijk was daar het verdriet en missen ze hun moeder nog dagelijks. Toch is hun geloof in Gods als de Geneesheer niet veranderd. Mark: ‘Hoewel God mijn moeder niet lichamelijk heeft genezen, heeft Hij haar wel genezen op Zijn manier. Hij heeft al haar pijn en ziekte weggenomen.’ Lisa: ‘Nog elke dag voelen wij ons gedragen door God. Wij geloven nog steeds met ons hele hart dat God de Geneesheer is.’

WIJ WILLEN VOOR JE BIDDEN
‘Vader in de hemel, we bidden voor de mensen in nood en degenen die pijn of verdriet hebben. U weet precies waar ze doorheen gaan. U kent de pijn en het verdriet en U telt al hun tranen. Heer, kom met Uw Heige Geest en vertroost hen. U bent Dezelfde God vandaag en voor eeuwig. U bent onze Redder, onze Geneesheer en onze Trooster. Dank U daarvoor. In Jezus’ naam. Amen.’ •

Elk weekend een nieuwe Share Your Story op maasbachradio.com.

Tags: