Song Story: Vuur en vlam

Micha Maasbach, schrijver van het lied Vuur en vlam van Maasbach Worship, vertelt ons het verhaal achter dit lied.

‘Vuur en vlam is een thema waar we de afgelopen tijd veel mee bezig zijn. Broeder David zegt al een tijdje in de diensten: ‘Ik ben David Maasbach en ik sta in vuur en vlam voor Jezus.’ Hij leert ons hetzelfde te doen met onze eigen naam. In vuur en vlam staan voor Jezus betekent dat wij zo vol zijn van Gods liefde, dat wij alles met Hem en voor Hem willen doen. De wereld moet zien wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. 

Dit lied richt zich specifiek op Nederland. We zien dat velen in ons land de plaats die God behoort te krijgen, hebben weggeven aan de wereld. Hierdoor verdwijnt de zegen van God. Vuur en vlam is een roep naar ons volk voor bekering, maar tegelijkertijd een declaratie dat wat er ook gebeurt, wij D.V. zullen blijven leven in Gods wil, door de kracht van de Heilige Geest. Wij zullen niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar haar juist proberen te helpen gelijkvormig te worden aan Jezus. Wij zullen, alleen door de hulp van de Heilige Geest, standvastig staan in het geloof en doen wat Jezus ons opdraagt in Mattheus 28:19-20. Wij mogen ‘de zekerheid van onze redding’ niet alleen voor onszelf houden, maar zullen het vertellen aan zo veel mogelijk mensen in Nederland.’

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:19-20

Tags: