Sta-op-en-keer-terug

Sta op en keer terug!

Zie je de toekomst somber tegemoet? Is alles donker om je heen? Voel je je verlaten? Dan is deze boodschap speciaal voor jou. Ik wil je vertellen over een jongen die alles had, maar uiteindelijk een varkensherder werd. Hij kwam op zijn laagste punt, maar dat was niet zijn einde. Dit hoeft ook niet jouw einde te zijn.

In Lucas 15 lezen we over een vader die twee zoons had. Beiden werkten voor hun vader en kwamen niets tekort. Maar op een dag besloot de jongste zoon zijn vader te vragen om zijn deel van de erfenis. Hij vond het leven bij zijn vader saai en hij wilde meer van de wereld om hem heen zien. Zijn vader verdeelde het bezit onder zijn twee zonen.

Niet lang daarna ging de jongste zoon op reis naar een ver land. Het duurde niet lang of hij had al zijn geld erdoorheen gejaagd. Net op dat moment kwam er een hongersnood over dat land. Hij zat diep in de ellende. Hij had geen geld om eten te kopen en al zijn vrienden hadden hem verlaten.

De jongen die eens zo rijk was, was nu zo arm dat hij zelfs de varkens moest verzorgen. Zijn kleren kon je eigenlijk geen kleding meer noemen. Hij stonk naar varkens. Hij was uitgehongerd en het was zelfs zo erg dat hij het eten van de varkens wilde eten. Maar zelfs daarmee mocht hij zijn lege maag niet vullen.

Hij bevond zich op de mesthoop van zijn leven. Hij was in grote nood en geen enkel mens stak een hand uit naar deze hulpeloze, eenzame, ellendige jongeman.

Schuld erkennen
Uiteindelijk kwam hij tot bezinning en ging de dingen in een helder licht zien. Hij besefte wat de oorzaak van zijn ellende was, namelijk dat hij bij zijn vader was weggegaan. Hij dacht aan de goede tijden die hij bij zijn vader had. Daar had hij overvloed. Die overvloed was zeker niet te vergelijken met de situatie waarin hij nu leefde.

Hoe triest is het dat zoveel mensen in het moeras van hun zonden en ellende wegzinken, omdat ze niet naar God willen gaan. Ze keren zich van Hem af en geven Hem de schuld van hun moeilijkheden. Ze zeggen: ‘God is geen God van liefde. Anders zou Hij deze ellende wel voorkomen hebben.’

Toen de verloren zoon bij de varkens tot zichzelf kwam, gaf hij niet God, zijn vader of zijn broer de schuld. Hij erkende dat hijzelf de oorzaak was van zijn situatie en zei:

‘Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u.’ – Lucas 15:18

Opstaan en teruggaan
Hierin zien wij twee belangrijke dingen: 1) Hij ging over tot actie. Hij besloot om op te staan en terug te gaan naar zijn vader. 2) Hij was nederig genoeg om zijn fouten toe te geven.

Misschien voel jij je net als de verloren zoon. Je bent eenzaam en er is niemand die jou helpt. Misschien heb je huwelijks- of gezinsproblemen. Op school of op je werk wil het maar niet lukken. Je dreigt financieel ten onder te gaan. Misschien heb je emotionele problemen en het lukt je niet om eruit te komen. Misschien ligt het probleem bij iemand anders en heb je het gevoel dat je machteloos bent.

Of misschien heb je, net als de verloren zoon, de plaats verlaten waar je het zo goed had. Eens was je een christen. Het leven dat je toen had, was misschien niet zonder problemen. Toch had je het erg goed en werd je gezegend. Maar je aandacht werd getrokken door de rijkdom van de wereld.

Je hebt het huis van je Vader verlaten. En nu heeft je leven geen echte inhoud meer. Geestelijk ben je leeg en heb je honger. Het varkensvoer van de wereld is niet te vergelijken met de rijkdom die je had bij de Vader.

Wanneer je dit beseft, weet dan dat God je de kans geeft om terug te komen. Het maakt niet uit in welke ellende je ook terecht bent gekomen: God houdt van jou! God leeft met je mee en Hij wil niets liever dan jou uit je ellende halen.

Zonde brengt ellende
Ken je het woord ‘zonde’? Het is een verschrikkelijk woord en het heeft een verwoestend effect op het leven van de mens. Zonde geeft de mensen een gevoel van onvrede en brengt ziekte, verslavingen, angsten en nog veel meer met zich mee. Het maakt mensen tot dieven, moordenaars, verkrachters enzovoort. Zonde zorgt ervoor dat mensen hun eigen geest niet meer kunnen beheersen. Zonde trekt een christen van God af.

Veel mensen zien het leven niet meer zitten, omdat ze weigeren naar God te gaan. Weer anderen verdrinken in hun ellende omdat ze te trots zijn om hun fouten toe te geven. Maar heel veel mensen hebben geen hoop, omdat ze niet weten dat God hen uit hun nood kan en wil helpen.

God ziet naar je uit
Als je het echt wilt, dan kun je uit je ellendige situatie komen. Je hoeft niet weg te zinken in een modderpoel van problemen, zonden, ziekten, verslavingen, verdriet, bitterheid, eenzaamheid … Er is een weg die leidt naar een levende bron van uitkomst, vergeving, overwinning, gezondheid, bevrijding, troost, vrede, rust, blijdschap, vriendschap, voldoening …

Verloren zoon of dochter, God ziet naar je uit. Hij verlangt dat je zal terugkomen. God heeft ons tot de kroon van Zijn schepping gemaakt. Hij heeft ons gemaakt met een vrije wil. We kunnen onze eigen weg blijven gaan, of we kunnen Zijn weg gaan.

Kom tot jezelf en sta op, net als de verloren zoon, en ga terug naar God de Vader. De Bijbel zegt:

‘Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.’
– Lucas 15:20

God de Vader
Misschien durf je niet naar God te gaan, omdat je bang bent voor afwijzing. Maar God is net als deze vader die naar zijn verloren kind uitkeek en hem tegemoet rende. De vader keek niet naar wat er was gebeurd of hoe hij eruitzag. Nee, hij vergaf hem meteen, haalde hem binnen en organiseerde een feest. Aan het einde van dit verhaal zegt de vader over zijn zoon:

‘‘Mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.’ En zij vierden feest.’ – Lucas 15:24

God zal ook jou met blijdschap ontvangen. Hij zal je vergeven en je zonden helemaal vergeten (Micha 7:19). Hij zal je zegenen en je meer geven dan je ooit had kunnen wensen.

Gebed
Bid met mij

‘Almachtige God in de hemel, ik kom tot U met al mijn fouten en tekortkomingen. Here God, ik heb spijt van alles wat ik verkeerd gedaan heb. O God, vergeef mij mijn zonden en gooi ze in de zee van vergetelheid. Uw Zoon, Jezus Christus, is ook voor al mijn zonden gestorven op het kruis van Golgotha. Zijn bloed vloeide voor mij. Jezus, ik neem U aan als mijn Redder en Verlosser. Kom in mijn leven en reinig mijn hart en geweten. Vul mij met Uw liefde en rust. Geef mij Uw kracht, die ik zo nodig heb. Help mij om Uw wil te doen. Bescherm mij voor al het kwade dat mij van Uw weg wil aftrekken. Dank U, Here God, dat U mijn gebed hoort. Dank U dat U mij heeft aangenomen als Uw kind en ik U nu Vader mag noemen. Dank U dat U van mij houdt en dat ik mag weten dat U altijd bij mij bent en ik nooit alleen ben. Dit alles bid ik in Jezus’ naam. Amen.’

Tags: