Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

De Geloofslessen van de Oude Leermeesters – Oswald Chambers

Over Oswald Chambers Oswald Chambers (1874-1917) was een vooraanstaande Schotse protestantse prediker en leraar aan het begin van de 20e eeuw. Hij is vooral bekend geworden door zijn veelgelezen dagboek: My Utmost for His Highest. Chambers heeft veel over de wereld gereisd en gepredikt in Egypte, Japan en Amerika. In 1911 richtte hij het Bible […]

lightstock_61657_full_melanie_1

Wie is Jezus?

Mattheüs 5:1-12 Op een dag, toen Jezus zag dat er weer veel mensen gekomen waren, liep Hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij Hem. Hij onderwees hun: Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij […]