Lifestyle - Discipel profiel bartholomeus

Discipelprofiel: Bartholomeüs

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Bartholomeüs. ‘Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en […]

Lifestyle - Discipel profiel: Petrus

Discipelprofiel: Petrus

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Simon Petrus. ‘Toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij? Meer dan de anderen?’ ‘Ja, […]