Discipelprofiel-Judas-Iskariot

Discipelprofiel: Judas Iskariot

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Judas Iskariot. ‘Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de leidende priesters. Hij vroeg: ‘Hoeveel krijg ik als ik u Jezus in handen […]

Discipelprofiel-Jakobus-Alfeus

Discipelprofiel: Jakobus, zoon van Alfeüs

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Jakobus, zoon van Alfeüs. ‘In de stad aangekomen, gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoetten: Petrus, Johannes, […]

Discipelprofiel-Thomas

Discipelprofiel: Thomas

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Thomas. ‘Een van de twaalf, Thomas (dat betekent Tweeling) was er niet bij. Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de Here hadden gezien, […]

Discipelprofiel-Mattheus

Discipelprofiel: Mattheüs

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Mattheüs. Mattheüs was een tollenaar, een belastinginner. In de eerste eeuw werd er neergekeken op belastinginners. Onder de Romeinse wet kregen belastinginners geen salaris. Meestal […]

Lifestyle - Discipel profiel bartholomeus

Discipelprofiel: Bartholomeüs

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Bartholomeüs. ‘Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en […]

Lifestyle - Discipelprofiel: Jakobus

Discipelprofiel: Jakobus

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Jakobus. ‘Iets verderop zag Jezus nog twee broers: Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. Zij zaten bij hun vader in de boot […]

Inspiratie - discipelprofiel Johannes

Discipelprofiel: Johannes

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Johannes. ‘Jezus’ moeder stond met haar zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala bij het kruis. Jezus zag Zijn moeder staan bij […]

Lifestyle - Discipel profiel: Andreas

Discipelprofiel: Andreas

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Andreas. ‘De volgende dag was Johannes op dezelfde plaats met twee van Zijn leerlingen. Hij zag Jezus voorbijgaan en zei: ‘Kijk, Hij is […]

Lifestyle - Discipel profiel: Petrus

Discipelprofiel: Petrus

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Simon Petrus. ‘Toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij? Meer dan de anderen?’ ‘Ja, […]