Lifestyle - Discipel profiel bartholomeus

Discipelprofiel: Bartholomeüs

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Bartholomeüs. ‘Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en […]

Lifestyle - Discipelprofiel: Jakobus

Discipelprofiel: Jakobus

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Jakobus. ‘Iets verderop zag Jezus nog twee broers: Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. Zij zaten bij hun vader in de boot […]