Discipelprofiel-Mattheus

Discipelprofiel: Mattheüs

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Mattheüs. Mattheüs was een tollenaar, een belastinginner. In de eerste eeuw werd er neergekeken op belastinginners. Onder de Romeinse wet kregen belastinginners geen salaris. Meestal […]

Boodschap - De bekering van Mattheüs

De bekering van Mattheüs

Toen Jezus Mattheüs riep, liet hij meteen alles achter en volgde Hem. Heb jij je al door Jezus laten vinden? Hij wil jou echte rust, vrede en blijdschap geven. Mattheüs had een nood De hele bekeringsgeschiedenis van de schrijver van het eerste boek van het Nieuwe Testament is samengevat in slechts één vers. Het staat […]