Inspiratie - discipelprofiel Johannes

Discipelprofiel: Johannes

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Johannes. ‘Jezus’ moeder stond met haar zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala bij het kruis. Jezus zag Zijn moeder staan bij […]