Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Het zachtmoedige hart

Al als jonge schaapsherder in het veld van Bethlehem werd David door God en door de profeet Samuël tot koning gezalfd (1 Samuël 16:11-13). Hij was de man naar Gods hart. Daar, in de eenzaamheid, leerde hij God kennen en werd hij geïnspireerd om lofliederen voor God te zingen, waaronder Psalm 23. David moest door […]